Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu Tartışmaları: “Ötekiler: Hırsızlık ve Dilencilik”

MENU
Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu Tartışmaları: “Ötekiler: Hırsızlık ve Dilencilik”

Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu Tartışmaları:
“Ötekiler: Hırsızlık ve Dilencilik”
(26 Mart 2019)

Sosyolojik ve Kültürel Çalışmalar Topluluğu tarafından haftalık olarak düzenlenen bu etkinlikte ötekileştirme ve ayrımcılık tartışmaları ışığında dünyadaki “hırsızlar” ve “dilenciler” konuları ele alındı. Bu toplumsal grupların dolayısıyla da toplumsal problemlerin ortaya çıkmasında eğitim başta olmak üzere çeşitli toplumsal kurumların rolü ve sorunların çözümüne yönelik izlenmesi gereken yollar tartışmaya açıldı.