Sanal Dünyada Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı

MENU
Sanal Dünyada Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı

Sanal Dünyada Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı
(26 Nisan 2019)

Psikolog ve Twitch yayıncısı İlkay Oktay, tarihçi ve Twitch yayıncısı Ceren Sungur ve Twitch yayıncısı Mert Günhan’ın konuşmacı olarak katıldığı İstanbul Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile Toplumsal Cinsiyet Topluluğu işbirliği içinde düzenlenen bu panelde sanal dünya ve kimlikler ile bedenli dünya ve kimlikler arasında giderek çetrefilleşen etkileşimlerden yola çıkarak şu sorulara yanıt aranmıştır: Sanal kültürün yarattığı anonim kimlik yapısı geleneksel kodların yeniden üretilmesine nasıl olanak sağlamaktadır? Sanal dünyada kendini yeniden üretebilen cinsiyet ayrımcılığı gibi geleneksel kodlara karşı sanal dayanışma ağları neler yapabilir?