İstanbul Okan Üniversitesi

Rektörlük

MENU

Rektörlük

Rektör Yardımcıları

Güner Gürsoy
Prof. Dr. Güner GürsoyRektör Yardımcısı
Mithat Kıyak
Prof. Dr. Mithat KıyakRektör Yardımcısı

Rektör Danışmanları

Güliz Muğan
Doç. Dr. Güliz MuğanRektör Danışmanı
Cem Zafer
Dr. Öğr. Üyesi Cem ZaferRektör Danışmanı

Özel Kalem

Zuhal Dilbaz
Öğr. Gör. Zuhal DilbazÖzel Kalem Müdürü

Rektör Yardımcıları Sekreteri

Banu Öğüt
Banu ÖğütRektör Yardımcıları Sekreteri