Duyurular

Dr. Öğr. Üyesi Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Olgun üniversitemizi temsil edecek

12 Eylül 2019

2018 yılı 2. döneminde "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında TÜBİTAK’a sunulan "Panda Dedektörü ile Çarmonyum Benzeri Durumların Araştırılması için Fizibilite Çalışması" başlıklı projeyle ilişkin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmış ve desteklenmesine karar verilmiştir. Bu önemli projede, Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Tavukoğlu Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Asiye Tuğba Olgun araştırmacılar olarak üniversitemizi temsil edeceklerdir.