Müzik

MENU

Müzik Bölümü’nü seçecek ve seçmiş olan öğrencilerimiz;

Müzik, duygu ve düşünceleri seslerle anlatma sanatıdır. Çağdaş eğitimin önemli bir boyutu olan müzik eğitimi, yaratıcılık için gerekli olan kişisel duygu ve deneyimleri geliştirir. Bölümümüzde, Türk Müziği ve Batı Müziği bir sanat ve ilim olarak her yönü ile öğretilecek, gerek teorik bilgi donanımı, gerekse saz ve ses icrası açısından nitelikli müzik adamları yetiştirilecektir. Müzik eğitimi öğrencilerimize, akademik anlamda ulusal sanatların ve kültür öğelerinin doğru aktarılmasını, çağdaş bilgi ve tekniklerin doğru öğretilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin avantajların yararlanarak, müzikte, kültürler arası hızlı etkileşim ve disiplinler arası sentezler yapma imkanı tanıyacaktır.

Müzik Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin; % 50 indirimle yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimleri alma imkânları bulunmaktadır.