Duyurular

2022-1-TR01-KA131-HED-000066138 Numaralı Proje Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketlilik Programına Katılmaya Hak Kazananların Listesi

08 Kasım 2023

Erasmus başarı puanları (Dil puanı %50 ve GNO %50) dikkate alınmış olup, bir önceki duyurumuzdaki hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılan değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar tablosuna göre Erasmus Nihai Puan hesaplanmıştır.

25.10.2023 ve 26.10.2023 tarihli sınavlara katılan ve 2023 - 2024 akademik yılı Bahar dönemi için Erasmus programından faydalanmaya hak kazananların listesi açıklanmıştır. Hibe almaya hak kazanmış bir öğrencimizin Erasmus hakkından feragat etmesi halinde, hibe hakkı sırada bulunan bir sonraki öğrenciye geçecektir. Böyle bir durum olması halinde ofisimiz direkt olarak öğrenciyle e-mail üzerinden iletişime geçecektir.

Yedek öğrenci statüsünde bulunan öğrenciler dilerlerse faaliyet ve işlemlerine hibesiz olarak devam edebilirler.

Öğrenim hareketliliği hakkından feragat edecek öğrencilerimiz Feragat Dilekçelerini 12 Kasım 2023 (saat 23:59) tarihine kadar erasmus@okan.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. (Yedeklerden hak kazananlarla ofisimiz direkt irtibata geçecektir.)

Sonuçlara itiraz için öğrencilerimizin itiraz dilekçelerini 12 Kasım 2023 (saat 23:59) tarihine kadar erasmus@okan.edu.tradresine iletmeleri gerekmektedir. İtiraz dilekçeleri değerlendirildikten sonra nihai liste değişebilir. Web sitemizdeki duyuruları takip etmelisiniz.