Duyurular

Erasmus+ 2018 - 2020 Sözleşme Dönemi Personel Hareketliliği

27 Şubat 2019

2018 - 2020 Program Ülkeleriyle (AB ülkeleri) Hareketlilik Projesi kapsamında 7 (yedi) ders verme hareketliliği; 3 (üç) eğitim alma kontenjanımız mevcuttur. Programdan yararlanmak isteyen akademik personelin başvurularını 29 Mart 2019 Cuma gününe kadar ONLINE olarak yapmaları gerekmektedir. Hareketliliğe katılmak isteyen personelin değişimlerini 31 Mayıs 2020’den önce gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Personelimizin hareketliliğe katılabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Koşullar:
1) İstanbul Okan Üniversitesi kadrosunda tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak en az 1 (bir) yıldır çalışıyor olmak. Ders saat ücretli ve taşeron şirket kadrosundaki personel Erasmus programından yararlanamaz.
2) Programa katılmak isteyen tüm akademik ve idari personelin dersi vereceği/eğitim alacağı dilde en az B2 derecesinde dil becerisine sahip olduğunu gösteren bir belge ibraz etmesi gerekmektedir. (YDS, UDS, diğer uluslararası dil belgeleri ve yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumu diploması yeterli belge olarak kabul edilir.)

Ders verme hareketliliği koşulları:
Aşağıdaki koşulları sağlayan ve ders verme hareketliliği için başvuracak akademik personelin, gitmek istedikleri kurumla yazışarak, gitmek istedikleri tarihlerin ve verecekleri derslerin kabul edildiğini belirten bir davet mektubu almaları ve başvurularına aldıkları kabul belgesini de eklemeleri beklenmektedir. Ders verme hareketliliğinden faydalanacak akademik personel en az 8 saat ders vermekle yükümlüdür; hibe ödemeleri dersin fiilen gerçekleştiği gün sayısı temelinde yapılır. Hareketlilik en az 2 gün olmalıdır. Hibe tutarının kısıtlılığı nedeniyle öngörülen toplam hareketlilik süresi toplam 4 gün olarak planlanmalıdır. Ders verme hareketliliği yalnızca bölümler arası Erasmus anlaşması olan kurumlarla ve ilgili kurumun akademik dönemi içinde olmalıdır. Yaz okullarında ders vermek Erasmus programı tarafından kabul edilmemektedir.

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:
1) Erasmus programından kişisel olarak daha önce yararlanmamış olma
2) Erasmus programına daha önce katılmamış bir bölümden olma
3) Daha önce Erasmus çerçevesinde gidilmemiş bir ülke ya da üniversiteye gitme
4) Daha önce programdan yararlanılmış ise en eski tarihtekilere ve katılım sayısı en az olana öncelik verme

Eğitim Alma Hareketliliği:
Eğitim alma hareketliliğine başvuracak personel eğitim seçimini çalıştığı alanda kişisel ve profesyonel becerilerini geliştirecek şekilde yapmalıdır. Başvuranlar başvuru sırasında almak istediği eğitim programını ve B2 düzeyinde dil becerisi olduğunu gösterir belgeyi sunmak zorundadır. Dil belgesi olmayan personel Yabancı Diller Koordinatörlüğü’nün hazırladığı sınavlara katılabilirler.Hareketlilik en az 2 gün en fazla 5 gün olarak planlanmalıdır. Mevcut hibe ile 3 kişinin hareketliliği öngörülmüştür.

Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:
1) Erasmus programından kişisel olarak daha önce yararlanmamış olma
2) Erasmus programına daha önce katılmamış bir bölümden olma
3) Daha önce programdan yararlanılmış ise en eski tarihtekilere ve katılım sayısı en az olana öncelik verme

Başvuruların değerlendirmesi başvuru son tarihinden sonra yapılacak ilk Erasmus Koordinatörleri Komitesi tarafından yapılacaktır ve internetten / mail yoluyla ilan edilecektir.