Duyurular

E - Learn eğitim metodu Üniversitemizde başladı

24 Eylül 2018

2009 yılında ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları ile zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğrencilerine hizmet etmek amacıyla kurulmuş olan Uzaktan Eğitim Merkezi’nin yeni adı Öğrenme Merkezi oldu. Öğrenme Merkezimiz, her geçen yıl gerek sunduğu hizmetlerin kalitesi gerek çeşitliliği ile büyümektedir. Dijital hayatın vazgeçilmez olduğu günümüzde, sadece uzaktan eğitim alan öğrencilerimiz için değil örgün eğitim alan öğrencilerimize de teknoloji desteği sağlamayı amacıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Üniversitemizin bir dünya üniversitesi olmasına yönelik “E-Üniversite” olma yolundaki yapılanmasında, e-öğrenme sürecini hayata geçirme vizyonu yer almaktadır. Ayrıca uzaktan öğretim teknolojileri alanındaki eğitim, araştırma ve uygulamaların geliştirilmesinde anahtar rol oynamaktadır. Kurmuş olduğu Eğitim Teknolojileri Kurulu ile belirlemiş olduğu vizyonu gerçekleştirmek için çalışmaktadır.

Günümüzde öğrenciler, eşitlik, sosyal adalet, liderlik, inovasyon, teknolojinin pedagojideki etkisi ve değişen dünya düzleminde eğitsel ihtiyaçlarının gerektireceği bilgi, beceri, ve tutumlara yönelik davranışların, öğrenme profiline uygun yollarla ve bizzat kendisince kazanılmasına yardımcı olmak ve “öğrenmeyi öğrenme” ye dayalı bir yaklaşım talep etmektedir.

Y ve Z kuşağı için yenilenmesi gereken eğitim sistemini ve bu eğitim sisteminin nasıl kurulabileceği ile ilgili deneyimlerini karma/harmanlanmış/hibrit öğrenme (blended learning) metodu kullanarak çevrimiçi (online) eğitim materyalleri ile zenginleştirmektedir. Çevrimiçi ve yüz yüze öğretimin etkin yönlerini birleştirici bir model olan karma/harmanlanmış/hibrit öğrenme ortamları öğrenci-öğretmen, öğrenci-öğrenci etkileşimlerini büyük ölçüde artırarak hayat boyu öğrenme ortamları sunmaktadır. Bu bağlamda ise karma/harmanlanmış/hibrit öğrenmenin eşzamanlı etkinlikler-sanal sınıflar, öğrenci merkezli öğrenme, işbirliği, değerlendirme ve performans destekleyici materyaller gibi destekleyicilerinden faydalanılmaktadır.

Üniversitemizin teknolojik potansiyeli ile kendini geliştirmek isteyen kurum ya da bireylerin öğrenme edimine katkı sağlamak için Blackboard ile işbirliği yapılarak O’Learn platformunu oluşturulmuş, araştırma ve geliştirme ihtiyaçlarını karşılama konusunda, öğrenen merkezli ve bireysel öğrenmeyi teşvik edici fırsatlar yaratmıştır.

O’Learn’e giriş için tıklayınız.