Sıkça Sorulan Sorular

MENU
 • Yalnız/çaresiz olmadığını ve İstanbul Okan Üniversitesi’nin bu konuda yanında olduğunu/olacağını bilmek.
 • İstanbul Okan Üniversitesi Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesini okumak.
 • Cinsel tacize yatkın olabileceğini düşündüğü durum ve kişilerden uzak durmak.
 • Davranışın rahatsızlık verdiği konusunda kişiyi açık şekilde uyarmak, istenmeyen cinsel yaklaşımlar konusunda açıkça “hayır” demek.
 • Destek almak ve haklarını öğrenmek için Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Çalışmaları Komisyonu ile iletişime geçmek.
 • Rahatsız edici davranış ve yaklaşımlarda bulunan kişiye hareketlerinden vazgeçmediği takdirde resmi girişimde bulunacağını bildirmek.
 • İlk andan itibaren delil olarak kullanılabilecek her türlü materyali (e-posta, not, yazılı herhangi bir belge, telefon mesajı vb.) toplamak, saklamak.
 • Hayır denmesinin “hayır” demek olduğunu bilmek.
 • İstanbul Okan Üniversitesi Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesi’ni okumak.
 • Davranışımızın uygun olmadığını fark eder etmez ya da bize belirtildiği anda özür dilemek, oluşan rahatsızlığı görmezden gelmemek, küçümsememek.
 • Başkalarının istek, rıza, tutum ve sözlü ifadeleri konusunda duyarlı davranmak ve cinsel yaklaşımlarda karşı tarafın rızasının olup olmadığı konusunda emin olmadan ilerlememek.
 • Bilgi almak için, Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek Çalışmaları Komisyonu ile iletişime geçmek.
 • Söz konusu ilişki hiyerarşik ilişki ise, rahatsız olan kişiyle ilgili tüm yetkilerini, sorumluluklarını başka birine devretmek, hocalık, idarecilik, danışmanlık ya da benzeri roller üstlenmemek.
 • Aşağıdaki sorular üzerinde düşünmek bize bu konuda yol gösterebilir:
  • Diğer insanlar bu davranışı uygun bulur muydu?
  • Sağduyusuna güvendiğim bir kişi bu duruma nasıl tepki gösterirdi?
  • Bir yakınım böyle bir davranışa, tutuma maruz kalsa onun adına rahatsızlık duyar mıydım?
  • Dışarıdan bakanların yanlış yorumlayacakları bir durum var mı?
  • Bu davranış biçimi, tutum ya da ilişki tarzı üniversite ortamına uygun mudur?
  • Aynı şekilde bana davranılsa nasıl hissederim?
  • Bu durumu yakınlarıma rahatça anlatabiliyor muyum?

Bir kişi, diğer bir kişi üzerinde yetki sahibi olduğu bir mevkide bulunuyorsa ve bu yetki aracılığıyla o kişinin akademik veya iş ortamını önemli ölçüde etkileyecek durumda ise, bu bireyler arasında bir güç eşitsizliği/dengesizliği var demektir. Yönetici-çalışan arasında, öğretim üyesi-öğrenci arasında, dekan-öğretim üyesi arasında, ders veren asistan-öğrenci arasında, danışmanlık yapan çalışan-öğrenci arasında böylesi bir güç dengesizliği mevcuttur.

Çalışanların (öğretim üyeleri, asistanlar, idari personel), üzerlerinde akademik veya kariyer belirleyici otoriteye sahip oldukları öğrencilerle (akademik veya bireysel danışmanlık yaptıkları öğrenciler gibi) ve sınıflarındaki öğrencilerle romantik ve/veya cinsel ilişkiye girmesi, rızaya dayalı bile olsa, uygunsuzdur. Bu durum idari çalışanlar arası benzer ilişkilerde de geçerlidir. Burada şunu vurgulamak önemlidir, bu tür cinsel tavır ve yaklaşımların ortaya çıkmasında esas sorumluluk hiyerarşik sıralamada daha üst konumda olan kişinin üzerindedir. Bu kişi, böyle bir durumun meydana gelmesinde engelleyici rol üstlenmekle de yükümlüdür.

İstanbul Okan Üniversitesi, Cinsel Tacize Karşı Önlem ve Destek İlkeleri Belgesini oluşturmak suretiyle; cinsel tacizi ciddi bir suç olarak gördüğünü ve cinsel tacize hiçbir şart altında, hiçbir biçimde müsamaha göstermeyeceğini beyan etmiştir. Şikâyetçinin akademik ve diğer haklarını korumak için her tür önlem alınacaktır. Bu, Üniversitenin en üst yönetiminin yükümlülüğüdür.

Aralarında otorite ilişkisi kurulmadan önce, rızaya dayalı ilişkileri süregelen iki kişi arasında, sonradan otorite ilişkisi kurulursa, hiyerarşik sıralamada daha üst konumda bulunan kişinin otorite ilişkisini bitirmesi gerekir. Örneğin, öğretim üyesi veya öğrenci, başka bir öğretim üyesinin, öğrencinin tezine danışmanlık yapmasını veya tez jürisine katılmasını ayarlayabilirler. Eğer ilişki, bir öğretim üyesi ve belli bir sınıfına devam eden öğrencisi arasında ise, öğrencinin, o dersin başka bir sınıfına geçmesi veya mümkünse, başka bir ders alması sağlanmalıdır.

Öğretim üyesi/idari çalışan/lisansüstü öğrenci/lisans öğrencilerine ders veren asistanlar ve öğrenciler arasında olduğu kadar, üst-ast konumundaki yöneticiler ve çalışanları arasında da romantik ve/veya cinsel ilişkiler uygunsuzdur. Öğretme, değerlendirme, yönlendirme, akademik veya bireysel danışmanlık ilişkisi içindeki bireyler arasında romantik ve/veya cinsel ilişkiler, daha yüksek yetkiye sahip olan kişinin objektif kararlar almasını engelleyebilir. Bu durum, “kişinin şahsi çıkarları ile kamusal veya profesyonel sorumlulukları arasında uyuşmazlık” olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda, böyle bir yakınlaşmayı başlatmak için alınacak tüm eylemler, örneğin bu durumda buluşma teklifi, hiyerarşik yapıda daha alt konumda bulunan kişi açısından tam olarak doğru algılanamayabilir.