Duyurular

Türkiye İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü 2021 Uluslararası Çince Dil Eğitimi Bursu Başvuru Prosedürleri

17 Mart 2021

Çin Eğitim Bakanlığı'nın Çin-Yabancı Dil Değişimi ve İş birliği Merkezi (bundan sonra merkez olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen 2021 Uluslararası Çince Dil Eğitimi Bursu kayıtları başlamıştır. İstanbul Okan Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü, Çin’de ilgili branşlarda okuması için Çin’deki üniversitelere öğrenci tavsiyesinde bulunabilir.

A. NİTELİKLER
Tüm adaylar aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

 • Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olmamak;
 • Yurt dışına çıkışlarına engel olacak herhangi bir sağlık problemi olmamak. İyi bir akademik performansa ve niteliğe sahip olmak;
 • Çince eğitimine ve ilgili çalışmaya kendini adamış olmak;
 • 16 ile 35 yaşları arasında (1 Eylül 2021 itibariyle). Çince öğretmeni olarak çalışan adaylar için 45 yaşından büyük olmamak, lisans bursu adayları için ise 25 yaşından büyük olmamak.

B. BURS TÜRLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

1.Çin Uluslararası Eğitiminde Uzmanlaşan Doktora Derecesi Bursu
Program Eylül 2021'de başlar ve en fazla dört akademik yıl için burs sağlar. Başvuru sahipleri, yabancı dil olarak Çince eğitimi, dilbilim veya eğitimle ilgili diğer branşlarda Yüksek Lisans derecesine sahip olacaktır. Adayların, HSK sınavından (Seviye 6) minimum 200, HSKK sınavından (İleri Seviye) 60 puan alması beklenmektedir. Çince öğretimi ve ilgili alanlarda 2 yıldan fazla çalışma deneyimine sahip olması beklenmektedir. Mezuniyet sonrası iş sözleşmesi veya öğretim kurumunun ilgili sertifikasının verilmesi tercih edilir.

2. Çin Uluslararası Eğitiminde Uzmanlaşan Yüksek Lisans Derecesi Bursu
Program Eylül 2021'de başlar ve en fazla iki akademik yıl için burs sağlar. Adayların bir lisans derecesine sahip olması ve HSK sınavından (Seviye 5) minimum 210 ve HSKK testinden (Orta Seviye) en az 60 puan alması beklenmektedir. Mezuniyet sonrası iş sözleşmesi veya öğretim kurumunun ilgili sertifikasının verilmesi tercih edilir.

3. Çin Uluslararası Eğitiminde Uzmanlaşan Lisans Derecesi Bursu
Program Eylül 2021'de başlar ve en fazla dört akademik yıl için burs sağlar. Adaylar lise son sınıf diplomasına ve HSK sınavında (Seviye 4) minimum 210 puan ve HSKK sınavında (Orta Seviye) 60 puan alması beklenmektedir.

4. Bir Akademik Yıllık Eğitim Bursu
Program Eylül 2021'de başlar ve en fazla on bir ay burs sağlar. Şu anda Çin'de okuyan uluslararası öğrenciler için geçerli değildir. Çin Uluslararası Eğitimi için, HSK sınavından 270 puan (Seviye 3) ve HSKK puanı ile; Çin Dili ve Edebiyatı, Çin Tarihi, Çin Felsefesi için HSK’dan (Seviye 4) 180, HSKK’dan (orta) 60; Çin Dili Araştırmaları için HSK’dan (Seviye 3) 210 ve HSKK puanı alması beklenmektedir.

5. Bir Dönemlik Eğitim Bursu
Program Eylül 2021 veya Mart 2021'de başlar ve en fazla beş aylık burs sağlar. X1 veya X2 vizesine sahip başvuru sahipleri bu bursa başvuramaz. Çince Uluslararası Eğitim, Çin Dili ve Edebiyatı, Çin Tarihi, Çin Felsefesi vb. için HSK sınavından (Seviye 3) 180 puan ve HSKK puanı; Çin Tıbbı, Tai Chi kültürü için HSK puanı ve HSKK puanı alması beklenmektedir.

6. Dört Haftalık Eğitim Bursu
Program Temmuz veya Aralık 2021'de başlar ve dört haftalık burs sağlar. X1 veya X2 vizesine sahip başvuru sahipleri için uygun değildir. Çince Eğitimi, Geleneksel Çin tıbbı, Taiji Kültürü, Çin Dili artı Çinli bir ailenin evinde konaklama deneyimi, Konfüçyüs Enstitüleri için özel Dört Haftalık Program. Burs için HSK puanı alması beklenmektedir. Tavsiye eden kurum, kayıt için bir grup düzenlemeli ve Çin'deki çalışma planını belirlemek için alıcı kurumla önceden iletişime geçmeli ve bunu önceden onay için merkeze sunmalıdır. Her grup 15 kişiden oluşmalıdır.

7. Ortak Eğitim Programı
Merkez ve ilgili ulusal eğitim bölümleri, üniversiteler, alan kurumlar ve diğer ortak burslar, özel kayıt yöntemleri, broşürler, kota ve diğer bilgiler zamanında güncellenecek ve Uluslararası Çince Eğitim Bursu kayıt web sitesinde yayınlanacaktır.

C. BAŞVURU SÜRECİ
1. İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'nden bir tavsiye mektubu almak için ci@okan.edu.tr adresine bir e-posta göndermeniz ve aşağıdaki bilgileri sağlamanız gerekmektedir.

 • Kişisel bilgiler:
  • Türkçe Ad Soyad
  • Çince Ad
  • Cinsiyet
  • Doğum Tarihi
  • E-posta
  • Telefon
  • Başvurulacak burs türü
  • Başvuracağınız üniversite
 • Pasaport fotoğrafı sayfasının taranmış kopyası
 • HSK ve HSKK sonucu transkriptlerinin taranmış kopyası (2 yıl içinde geçerli)
 • Kişisel beyan (en az 800 Çince karakter, Çince öğrenme geçmişinizi ve burs başvurusunda bulunmanın avantajlarını vb. tanıtan. Böylece size bir tavsiye mektubu sunabiliriz)

2. İstanbul Okan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'nden tavsiye mektubunu aldıktan sonra, tavsiye eden kurumları ve ev sahibi kurumları aramak, çevrimiçi kayıt yaptırmak ve başvuru materyallerini göndermek için Uluslararası Çin Eğitim Bursu Başvuru web sitesine (cis.chinese.cn) giriş yapın. Gerekli belgeler için lütfen "Ek 2: Burs Başvuru Materyallerinin Listesi" ne bakın. Lütfen başvuru sürecini, duyurularını ve sonuçlarınızı takip edin. Tavsiye eden kurumlar ve ev sahibi kurumlar hakkında bilgi almak için burs web sitesinde oturum açın. Başvuru materyallerini çevrimiçi gönderin ve işleyiş sürecine dikkat edin. Görüşleri ve burs inceleme sonuçlarını dikkatlice inceleyin. Burs alacaklar ve ev sahibi kurumlar, Çin'de eğitim için prosedürleri onaylar. Burs alacakların, sertifikalarını çevrimiçi olarak göndermeleri ve eğitim alınacak kurumun kabul bildirimi için belirtilen zamanda kayıt olmaları gerekir.

3. Son başvuru tarihleri (Pekin Saati):

 • Temmuz ayında başlayan programlar için, öğrenci başvurusunun 10 Nisan'dan önce tamamlanması gerekir;
 • Eylül ayında başlayacak programlar için, öğrenci başvurusunun 10 Mayıs'tan önce tamamlanması gerekir;
 • Aralık ayında başlayan programlar için, öğrenci başvurusunun 10 Eylül'den önce tamamlanması gerekir;
 • Mart 2022'de başlayan programlar için öğrenci başvurusunun 10 Kasım'dan önce tamamlanması gerekir;

Sonuçlar okul başlamadan yaklaşık üç ay önce yayınlanacaktır.

D. ÇİN KÖPRÜSÜ YARIŞMASI KAZANANLARI HAKKINDA
2021 Uluslararası Çin Dili Eğitim Bursu Sertifikası ile ödüllendirilen Chinese Bridge kazananları, Uluslararası Çin Dili Eğitimi Bursu web sitesinde oturum açacak ve burs sertifikalarının sunulması üzerine ilgili ev sahibi kurumlara belge sunacaklardır. Sorularınız için lütfen chinesebridge@chinese.cn adresi ile iletişime geçin.

E. DİĞER
1. Müfredat ve ders listeleri için lütfen ev sahibi kurumlarla iletişime geçin.
2. Başvuru sahipleri, kayıt için belirli kriterler ve son tarihler hakkında bilgi sahibi olacak ve özel durumlara göre gerekli belgeleri sunacaklardır.
3. Zamanında kayıt yapılmaması, sağlık değerlendirmesinden geçilememesi, yarım bırakılması ve / veya okuldan uzaklaştırılması durumunda adaylar burstan mahrum bırakılacaktır.

Uluslararası Çince Dil Eğitimi Burs Kapsamı ve Kriterler
Burs, öğrenim ücreti, konaklama ücreti, yaşam ödeneği (dört haftalık eğitim öğrencileri dahil değildir) ve kapsamlı sağlık sigortası giderlerini tam olarak kapsar.

 • Öğrenim ücreti, burslu öğrencilerin eğitimi ve yönetimi, kültürel faaliyetler, Çince sınavlarının katılımının düzenlenmesi vb. için ev sahibi kurum tarafından koordine edilir.
 • Konaklama ücreti, kabul edilen kurum tarafından öğrencilere genel olarak çift kişilik odalarda ücretsiz yurtlar sağlamak için koordine edilir ve kullanılır; Burs başvurusundan ve ev sahibi kurumun onayından sonra kampüs dışı konaklamayı seçenler, okul tarafından aylık veya üç ayda bir ödenecektir. Doktora öğrencileri için standart 1.000 Yuan ve diğer burslu öğrenci kategorileri için 700 Yuan verilir.
 • Yaşam masrafları, ev sahibi kolejler ve üniversiteler tarafından aylık olarak ödenir. Lisans öğrencileri, bir yıllık ve bir dönemlik araştırma öğrencileri için standart 2500 Yuan; Çin Uluslararası Eğitiminde uzmanlaşan yüksek lisans öğrencileri 3.000 Yuan; Çin Uluslararası Eğitiminde uzmanlaşan doktora öğrencileri 3500 Yuan verilir.

Öğrencilerin her dönem için kayıt işlemlerini öngörülen süre içinde tamamlamaları gerekir; aksi takdirde bursları iptal edilebilir. Ayın 15'inden önce (veya 15'inde) kayıt yaptıran öğrenciler, o ayın tam ödeneğine hak kazanırken, o ayın 15'inden sonra kaydolanlar miktarın yalnızca yarısına hak kazanır.

Öğrenimleri sırasında kişisel nedenlerle (kış ve yaz tatilleri hariç) 15 günden fazla süreyle Çin'den ayrılan burslu öğrencilere, devamsızlıklarında geçim masrafları ödenmeyecektir.

Kişisel nedenlerle öğrenimine ara veren veya okulu bırakan veya ev sahibi kurum tarafından disiplin cezası verilen öğrenciler için ödenek, uzaklaştırma, ayrılma veya bu cezanın kararının ilan edilmesi üzerine kesilir.

Mezuniyet ayı için geçim ödeneği, mezuniyet tarihinden veya ev sahibi kurumlar tarafından onaylanan çalışmanın sona erme tarihinden itibaren yarım ay sonra verilecektir.

 • Kapsamlı sağlık sigortası, Çin Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Çin'de eğitimle ilgili ilgili yönetmeliklere uygun olarak ev sahibi kurumlar tarafından satın alınır. Kişi başı sigorta ücreti, dört haftalık öğrenim gören öğrenciler için 160 Yuan, bir dönemlik öğrenciler için 400 Yuan ve bir akademik yıldan uzun programa katılan öğrenciler için yıllık 800 Yuan’dır.

Uluslararası Çince Dil Eğitimi Bursu Başvuru Materyallerinin Listesi
A. Tüm başvuru sahipleri için:

 • Pasaportun fotoğraflı sayfasının taranmış bir kopyası;
 • HSK ve HSKK sınavlarının puan raporlarının taranmış bir kopyası (iki yıllık geçerlilik süresi içinde);
 • Tavsiye eden kurumdaki sorumlu kişiden alınan referans mektubu.

B. Lisans burs programına başvuranlar için:

 • En yüksek eğitim diplomasının bir sertifikası (veya beklenen mezuniyetin kanıtı) ve resmi bir transkript;
 • Çin Uluslararası Eğitimi Doktorası, ilgili mesleki alanlarda veya eşdeğer mesleki unvanlara sahip uzmanlardan (dahil) veya daha üst düzeydeki doçentlerden iki tavsiye mektubu sağlamalıdır. Çince olarak kişisel bir beyan verin (konu hakkında bilgi ve sınav başvurusunun büyük kısmı ve bir araştırma planının taslağı, yaklaşık 3000 kelime dahil). Mezuniyet sonrası iş sözleşmesi veya öğretim kurumunun ilgili sertifikasının verilmesi tercih edilir.
 • Çin Dili Eğitimi Yüksek Lisansı, doçent veya daha yüksek unvana sahip iki danışmandan tavsiye mektubu sağlamalıdır. Mezuniyet sonrası kurumlarda öğretmenlik yapmak isteyenlere öncelik verilir.

C. İş bulma kurumu tarafından, çalıştıkları Çinli öğretmenlerin dosyalarına, çalışma belgelerini ve tavsiye mektuplarını eklemelidir.
D. 18 yaşın altındaki başvuru sahipleri, Çin'deki yasal vasileri tarafından imzalanmış geçerli belgeleri sunmaları gerekmektedir.
E. Başvuru sahipleri ayrıca ev sahibi kurum tarafından gerekli görülen diğer sertifika materyallerini sağlamalıdır.