Haberler

Doç. Dr. Ali Azmi Altıntaş'ın makalesi

01 Temmuz 2020

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ali Azmi Altıntaş'ın, Tokyo International University IT bölümünden Fatih Özaydın ve İTÜ İnşaat Mühendisliğinden Cihan Bayındır ile birlikte yazdıkları "q-deformed three level quantum logic" başlıklı disiplinler arası makale, uluslararası ve çok saygın, Quantum Information Processing (SCI-2.2 Impact Factor) dergisinde basıma kabul edildi.

Geleneksel lojik kapılar 0 ve 1 değerleri üzerine inşa edilmiş iki durumlu bir yapı, bunların quantum versiyonları kuantum lojik kapılar bir süredir biliniyor. Şimdi yapılan bu çalışmada bu yapı için 0,1,2 girdi/çıktı değerleri ile üç durumlu lojik kapılar ve bunların kuantum versiyonları tanımlanmış, üç durumlu quantum mantık kapısı kavramı ortaya atılmış ve literatürde ilk kez kuantum durumlar olarak yazılmış. Daha sonra bu durumlar üzerinde matematiksel bir metod olan "q-deformation metodu" uygulanarak kuantum durumlarındaki enerji dallanmalarının (enerji spektrumu) deneysel veriyle doğrulanmaları sağlanmış.

Bu şekilde yine literatürde ilk kez "q-deformed three level quantum gate" kavramı oluşturulmuş. Bu çalışmanın bir önemli yanı, değinilen cihazları inşa etmek için gerekli koşulların ortaya konulmuş olması.