Haberler

“Cosme for Young Entrepreneurship” Programının Türkiye Yerel Değerlendirme Merkezi Olduk

11 Şubat 2020

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ve İşletme Bölümümüz adına Doç. Dr. Ezgi Yıldırım Saatçi, Dr. Öğr. Üyesi Esra Tahmaz ve Ar. Gör. Seda Celep’in yer aldığı proje ekibi 10 farklı ülkenin yer aldığı Konsorsiyumunun “Cosme for Young Entrepreneurship” programında 3 yıl boyunca Türkiye Yerel Değerlendirme Merkezi olmaya hak kazanmıştır. Avrupa Birliği tarafından 2014 yılında uygulanmaya başlanan ve 2021 yılına kadar devam edecek olan 2,3 milyar avro bütçeye sahip olan COSME Programı’nın amacı girişimcilik kültürünü teşvik edip, yeni girişimlerin kurulmasını ve büyümesini sağlayarak AB işletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve böylelikle yeni iş alanlarının oluşturulmasına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktır. KOSGEB, COSME Programı’nın Türkiye için ulusal koordinasyonundan sorumlu kuruluştur.