Etkinlikler

Hukukta Akademik Söyleşiler - 5

15 Kasım 2022

Rusya - Ukrayna Çatışmasının Uluslararası İnsancıl Hukuk Açısından Değerlendirilmesi
- Dr. Öğr. Üyesi Berkant Akkuş

Etkinlikler