Prof. Dr. Ümit Özgüner’in Autonomous Ground Vehicles kitabı yayınlandı

MENU
Prof. Dr. Ümit Özgüner’in Autonomous Ground Vehicles kitabı yayınlandı

UTAS Merkez Koordinatörü Prof. Dr. Ümit Özgüner’in 'Autonomous Ground Vehicles' (Otonom Kara Araçları) adlı kitabı Artech House Publishers tarafından yayınlandı.

İçindekiler
Giriş
Otonom Sistemlerde Kontrolün Rolü
Hibrid Sistemler ve Hiyerarşi
Sensörler, Tahmin ve Sensör Füzyon
Otonomi Örnekleri: İleri Kontrol Sorunları
Haritalar, Yol Planlaması ve Engel Sakınma
Araç-Araç Arası ve Araç-Altyapı Arası İletişim
Sonuçlar / Ekler / Bibliografya

Yazarlar
Prof. Dr. Ümit Özgüner, Ohio State Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi
Doç. Dr. Tankut Acarman, Galatasaray Üniversitesi
Dr. Keith Redmill, Ohio State Üniversitesi