Mezuniyet Şartları

MENU

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öncelikle yedi dersi tamamlamaları ve daha sonra bir bilim kurulu huzurunda sözlü olarak savundukları tez araştırmalarında başarılı olmaları gerekmektedir. Programdan mezun olabilmek için 2.00/4.00 genel not ortalaması aranır. Başarılı öğrenciler Çeviribilim alanında yüksek lisans derecesi alırlar.