MENU

Yazılı Bilim Sınavı:
Yazılı bilim sınavının amacı, adayların standart bir psikoloji eğitiminde kazanmaları beklenen temel bilimsel yöntem ve psikoloji bilgisine sahip olma düzeylerini değerlendirmektir. Sınav dili Türkçe, soru tipi Çoktan Seçmeli (Multiple Choice) ve süresi yaklaşık 2 saattir. Sınav şu alanları içermektedir: Araştırma Yöntemleri, Öğrenme, Gelişim Psi, Sosyal Psi., Bilişsel Psi., Kişilik Kuramları ve Psikopatoloji. Önceden sınava hazırlanmak isteyen meslektaşlarımızın, bu alanlarla ilgili lisans kitaplarını ve notlarını gözden geçirmeleri önerilir.

Yazılı bilim sınavı sonuçları bilimsel hazırlık programı için bir muafiyet niteliği taşımaz.

Mülakat:
Adayların, bu eğitim programı ve meslek alanı açısından sahip olmaları beklenen özellikler açısından değerlendirilmesi amacıyla mülakat yapılır. Mülakat, programın öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilir.

Adayların değerlendirilmesinde ALES puanına, lisans not ortalaması, yazılı bilim sınavı ve mülakat puanlarının her birine ağırlık verilir. Değerlendirme süreci sonunda programa girmeye hak kazanan asil ve yedek üyeler üniversitemizin web sayfasında ilan edilir.

Sınav ve Mülakat Yeri:
Mecidiyeköy Kampüsü
Adres: Avni Dilligil Sok. No: 18 (Profilo AVM Yanı)
34394 Mecidiyeköy / İSTANBUL

Telefon: 0 (212) 212 65 26