Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Programına başvuruda aşağıdaki koşullar aranmaktadır.

 • Programa Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu, Spor Yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Hemşirelik ve Tıp Fakültesi mezuniyet diplomalarından birine sahip olan bireyler ile Lisansı Enstitü Yönetim kurulunca uygun görülenler kabul edilir.
 • ALES sınavından sayısal puan türünde en az EA 55 puan (İlgili alan puanı)
 • Lisans not ortalaması en az 2,
 • Mülakat sınavında başarılı olmak,
 • Adayların genel başarı notu, ALES puanlarının % 50'si lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat değerlendirmesinde 100 üzerinden alınan notun % 30'unun hesaplanması sonucu bulunur. Genel başarı notunun alt sınırı her yıl Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Gerekli Belgeler

 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi,
 • ALES sınavından en az 55 puan almış olmak (Tezli programlar için - İlgili alan puanı),
 • Not Çizelgesi (transkript),
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Nüfus Cüzdanı,
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak.