Başvuru Koşulları

MENU
  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı Aslı (yanınızda bulundurmanız yeterli)
  • T.C. Okan Üniversitesi SBE Yüksek Lisans başvuru formu
  • Tezsiz programlarda ALES sınav şartı aranmamaktadır.

İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri
KABUL EDİLMEYECEKTİR.