Programın Amacı

MENU

Projenin amacı, üniversitelerde girişimcilik ve yenilikçilik algısının yerleşmesi ve başarılı iş fikirlerinin hayata geçirilmesi için, üniversitelerin, öğrencilerine ve öğretim elemanlarına yönelik girişimcilik sertifika programlarının uzun dönemde yaygınlaşmasıdır.

2014 Mart ayında uygulanmaya başlayan program 2017 Şubatında sona erecektir. Program en çok 40 öğrencilik sınıflarda yürütülmektedir. Programa önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile öğretim elemanı katılabilmektedir. Başvurular için duyurular her ders yılı başında yapılmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi, isteyen öğrencilere programı İŞLT421 ve BBA421 kodlu kredili dersler olarak da vermektedir. Sertifika almak amacıyla programa katılmak isteyen öğrencilerin ve öğretim elemanlarının son başvuru tarihine kadar web sayfasındaki başvuru formunu doldurmaları yeterlidir. Programı kredili ders olarak almak isteyenlerin ise hem ders kaydı yaptırmaları hem de başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Dersler Cuma günleri yapılacaktır. TÜBİTAK destekli eğitimler 2015-2017 dönemi için ücretsizdir. Program modüllerine eksiksiz katılanlara Sertifika verilecektir. Derse kaydolup programa düzenli katılan ve yapılacak sınavda başarılı olanlar ise hem 3 kredi kazanacak hem de Sertifika alacaklardır.

Her sertifika dönemi sonunda, seçilen birkaç projenin OKAN Kuluçka Merkezine alınması amaçlanmaktadır. Kuluçka Merkezindeki başarılı projelerementor desteği de verilecektir.