Vizyon / Misyon

MENU

Vizyonumuz

Çağdaş dünyanın benimsediği hedefler doğrultusunda mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimini vermeyi amaçlayan, bilimsel araştırmalara önem veren, bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bilgileri akademik ortamlarda paylaşabilen, bunları gerçekleştirebilen akademisyenleri yetiştirmeyi hedefleyen, halkımızın öncelikle sağlığını korumayı, daha sonrada hastalıklarını en üst düzeyde tedavi etmeyi amaçlayan, gelecekte ise yenilikçi bir mükemmeliyet merkezi olmayı kendisine görev sayan bir tıp fakültesi olmaktır.

Misyonumuz

  • İstanbul Okan Üniversite’mizin benimsendiği misyonu doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine sahip çıkan, ulusal ve uluslararası sağlık sorunlarına duyarlı olan, bildiği yabancı veya diller ile hastaları ile rahatlıkla iletişim kurabilen, tıbbi bilgiye kolay ulaşabilen ve bunları akılcı yollarla uygulayabilen hekimler yetiştiren,
  • Tıp mesleğinin değerlerini ve ilkelerini ön planda tutarak yapılan yasal düzenlemeler çerçevesinde kanıta dayalı tıp bilgilerinin ışığında ve toplum odaklı sağlık hizmetini sunabilen,
  • Hastalara verilen sağlık hizmetinde ekibin lideri olarak görev alabilecek,
  • Sağlık alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplinden gelenlerle birleştirebilen ve bunları bütünleştirerek ilgili kurumlarla ve kişilerle paylaşabilen,
  • Sağlık hizmetini sunarken bu konudaki tıbbi bilgileri, sorunları ve çözüm önerilerini toplumun farklı kesimlerine etkili iletişim öğelerine uyarak iletebilen hekimler yetiştirmeyi amaçlayan,
  • Hasta haklarını ön planda tutmayı hedefleyen,
  • Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde yaptığı bilimsel toplantılarla adını duyurabilen bir tıp fakültesi olmaktır.