Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Çağdaş bir toplum yaratma ilkesinin temelinde yatan sanat ve kültür politikaları alanında donanımlı bireyler yetiştirilmesi gayesi ile ilerleyen bölümümüz, aydın bireyler yetiştirerek toplumumuzun sanat ve kültürel yönetim alanında profesyonel olarak söz sahibi olan mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz bölümlerinde edinmiş oldukları sanat tarihi bilgileri ile toplumda entelektüel seviyeleri yüksek birer birey olarak, kültür-sanat alanında aydınlanmış kimlikleriyle topluma karşı aydınlatıcı rol üstlenirler. Bölüm müfredatımız uluslararası düzeyde olup, dünyanın önde gelen üniversitelerinin sanat ve kültürel yönetim eğitim içerikleri incelenerek hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin uluslararası kültür ve sanat kurulumlarında çalışabilmeleri amacıyla, edinmeleri gereken yabancı dil bilgileri için üniversitemizin Çince, Rusça, Almanca, İngilizce seçmeli dersleri müfredatımızda yer almaktadır. Bu doğrultuda bölümümüz, öğrencilerimize, hem sanat ve kültür yönetiminin temel ilkelerini ve kurumsal yapısını öğrenme ve para piyasasıyla olan ilişkisine hâkim olma becerisi kazandırır, hem de sanat tarihi, sosyoloji, sanat sosyolojisi, sanat felsefesi, çağdaş sanat, eleştirel düşünce, felsefe, müzik tarihi gibi dersler vasıtasıyla onların entelektüel ve kültürel açıdan yüksek donanım elde etmelerini sağlar.