Duyurular

Azami süresini dolduran öğrencilerin dikkatine!

28 Eylül 2021

2020-2021 Akademik Yılı Yaz Yarıyılı sonu itibari ile azami süresini dolduran öğrencilerin dikkatine,

2014-2015 Akademik Yılı itibari ile azami sürelerini 2020-2021 Akademik Yılı yılsonunda tamamlayan lisans öğrencileri için Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. maddesi ile 2547 sayılı kanunun 44/c maddesi uyarınca aşağıdaki madde hükümleri uygulanacaktır.

  • Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yılı içinde tamamlamak zorundadırlar. (Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz)
  • Azami süresini doldurmuş, müfredatın 60%’ını tamamlayan son sınıf mezun durumdaki öğrencilere başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.
  • Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.
  • Ek sınav haklarından sonra başarısız derslerini beşe indiren öğrencilerin alacakları beş dersten uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.
  • Azami süresi sonunda sınav hakkını kullanan öğrencilerin aynı zamanda staj uygulamasının da "bir ders" kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılabilirler.
  • Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.
  • Azami süre kapsamındaki öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
  • Yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrencilerin Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Lisans ve ön lisans programları “azami öğrenim süresi” sonunda yapılacak ek sınavlar ve ek sürelerle ilgili uygulama esasları hakkında bilgi için tıklayınız.