Yaşlı Bakımı

MENU

Dünyada ve ülkemizde nüfus hareketliliğinde oluşan değişimler, genç nüfusun azalıp, yaşlı nüfusun artmasına neden olmuş, aynı zamanda ülkemizdeki geleneksel aile yapısının çekirdek aile yapısına dönüşmesi; sosyal hizmetin alanlarından biri olan yaşlı bakım hizmeti açığının oluşmasına neden olmuştur. Bu alanda diğer meslek elemanlarının yanı sıra yaşlıyla uygulama boyutunda hizmeti bire bir yürütecek ve yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek ara elemana gereksinim duyulmuştur. Bu nedenle Programdan yararlanacak öğrencilerin, bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip, özümseyerek; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olmalarını sağlamak programın temel amacını oluşturmaktadır.

Yetkin sağlık teknikeri olabilmeleri için öğrencilerimiz teorik/sınıf dersleri ile beraber Simülasyon Merkezinde Temel Beceri Laboratuvarı, Hemşirelik Bakımı, Özel Oda Uygulama Alanı, İlaç Hazırlama Odası, Standardize Hasta Uygulama Odası birimlerinde “tanımlanmış mesleki yeterliliklere” ulaşmaları için uzman hocalarının rehberlik ve gözetiminde uygulama yapmakta, beceri kazanmaktadır. Simülasyon Merkezimizde verilen uygulamalı eğitim öğrencilerimizi gerçek hayata bir adım daha önde hazırlamaktadır.

Mezunlarımız; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Kurumlarda, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri ile evde bakım hizmetleri, yaşlı evini düzenleme hizmeti veren kuruluşlarda çalışabilirler.

İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz KASEV gibi değerli merkezlerle uygulama ve işbirliği anlaşmasına sahiptir.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz DGS’de başarılı olarak Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarına kayıt yaptırabilirler.

Eğitim Süresi: 2 yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Hastane / Huzurevi Uygulaması: Var
Hastane / Huzurevi Stajı: Var
Puan Türü: YGS-2
Eğitim Dili: Türkçe