Okan Üniversitesi

Sınavlar

MENU

Hazırlık Programı Başarı Koşulları

Yabancı Diller Hazırlık Programında öğrenim görecek veya muaf tutulacak tüm yeni kayıtlı öğrenciler Akademik Yıl başlamadan önce, ilan edilen tarihte, Okan Üniversitesi Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’nı alırlar. Bu sınavda Mütercim Tercümanlık öğrencileri için % 70, Türkçe eğitim yapan bölümler için %60 olan hazırlık barajını atlayamayan öğrenciler, bir yıl süreli hazırlık programına devam etmek zorundadırlar.

Yabancı Diller Hazırlık Programı’nda en az % 80 devam şartı aranır. Derslere devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler yıl sonu sınavına alınmazlar. Ancak, bu öğrenciler, yazılı başvuruları halinde, takip eden eğitim-öğretim yılı başında Yeterlik Sınavı’nı alacak diğer öğrencilerle birlikte sınava girebilirler.

Hazırlık programında başarılı sayılabilmek için hazırlık programına devam eden tüm öğrencilerin II. Dönem sonunda verilen final sınavından en az 50 alması ve başarı notunun (genel not ortalaması) toplam 100 üzerinden en az 60 olması gerekmektedir. Ancak başarılı olamayan hazırlık programı öğrencilerinin daha sonra almak durumunda kaldıkları yeterlik sınavlarında başarı yüzdesi Mütercim Tercümanlık öğrencileri için % 70, Türkçe eğitim - öğretim yapan bölümler için % 60’dır.

Türkçe eğitim - öğretim yapan bölüm öğrencileri, hazırlık programı devam koşulunu yerine getirmek kaydıyla başarılı olup olmadığına bakılmaksızın lisans öğrenimlerine devam ederler. Ancak mezun olabilmeleri için hazırlık programını başarma koşulunu yerine getirmek zorundadırlar.

Hazırlık programı sonunda başarılı olamayan Yabancı dille eğitim yapan bölümler ile Mütercim Tercümanlık bölümü öğrencileri ise bu programı tekrarlamak zorundadırlar. İki öğretim yılı üst üste başarılı olamayan hazırlık sınıfı öğrencilerinin üniversiteyle ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler, istedikleri takdirde aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilebilirler.

Sınav Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

- Yeni Kayıtlı Öğrenciler İçin ‘Yeterlik ve Düzey Belirleme’ Sınavı

Okan Üniversitesi Yeterlik ve Düzey Belirleme sınavını akademik yılın başında, yeni kayıtlı öğrenciler alır. Bu sınavı başaran yeni kayıtlı öğrenciler, hazırlık programından muaf tutularak lisans sınıflarına devam etmeye hak kazanırlar. Başarılı olamayan öğrenciler ise sınavda aldıkları puanlar itibariyle düzeylerine göre gruplara ayrılırlar. Hazırlık Programı eğitimi açısından çok önemli olan aynı düzeydeki öğrencilerin gruplandığı homojen sınıflar oluşturabilmek için, öğrencilerin bu sınavdaki soruları tüm bilgilerini yansıtacak şekilde yanıtlamaları gerekmektedir.

- Kayıtlı Öğrenciler İçin Yeterlik Sınavı

  • Yeterlik sınavı, her akademik yılın başında ve sonunda verilir.
  • Akademik yılın sonunda verilen Yeterlik sınavına, hazırlık programında başarılı olamayan tüm öğrenciler girer. Bu sınav hazırlık programını henüz bitirmiş ama başarılı olamamış öğrenciler için Bütünleme Sınavı yerine geçer.

- Yıl İçinde Verilen Ara Sınavlar

  • Ara Sınav: Kısa süreli, dilbilgisi, yazma, okuduğunu anlama, dinleme ve not alma gibi dersler için ayrı yapılan sınavlardır. Toplam sınav sayısı ve sorulan soru tipleri Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı ile belirlenen A (orta), B (orta öncesi) ve C (başlangıç) gruplarına ve derslerde amaçlanan becerilere göre değişiklik gösterir.
  • Başarı Sınavı: Okutulmakta olan tüm dersleri içerir. Her yarıyılda birer tane olmak üzere toplam 2 kez verilir. Öğrencilerin sınav tarihine kadar işlenmiş olan tüm konulardaki başarısını ölçer. Bu sınavlarda öğrencilerin yabancı dildeki üretken dil becerileri ölçülür.
  • Yarıyıl Sınavı: Tüm yarıyıl bilgilerini ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır.

- Yıl Sonu Sınavları

  • Final: Hazırlık programı öğrencilerine eğitim yılı sonunda verilen sınavdır ve yeterlik sınavı ağırlığındadır. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler Bütünleme Sınavı yerine geçen Okan Üniversitesi Yıl Sonu Yeterlik Sınavına girerler.
  • Yıl Sonu Yeterlik Sınavı: Hazırlık programında başarılı olamamış tüm öğrencilere verilir.

Hazırlık Programı Sınav Yüzdeleri ve Başarı Notu Hesaplaması

  • Hazırlık programına devam eden öğrencilerin başarı durumları, akademik yıl boyunca ve yarı yıl ile yıl sonunda uygulanan sınavların hesaplanması ile belirlenir.
  • Bir öğrencinin Başarı Notu hesaplanırken uygulanan sınav sayıları ve ağırlıkları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.

Sınavlar

I. Dönem

Yarıyıl Sonu

II. Dönem

Yıl Sonu

Toplam

Sınav Yüzdeleri

Başarı Notu

Ara Sınavlar

En az 3

En az 3

En az 6

Ara Sınav %50

Başarı Sınavı

1

1

2

%20

Yarı Yıl Sınavı

1

1

Final

1

1

%50

Final %50

Toplam

En az 4

1

En az 4

1

En az 10

100

100

Yeterlik Sınav Örneği