Sınav

MENU

Yazılı Bilim Sınavı
Yazılı bilim sınavının amacı, adayların, genel ortodonti bilgi düzeyini ölçmektedir. Sınav dili Türkçe, soru tipi çoktan seçmeli ve süresi 30 dakikadır. Önceden sınava hazırlanmak isteyen meslektaşlarımızın, bu alanlarla ilgili lisans kitaplarını ve notlarını gözden geçirmeleri önerilir.

Pratik Sınav
Pratik sınavın amacı, adayların, el becerisini ölçmektir. Adaylara, alçı model üzerinde hareketli aygıt bölümlerinden biri büktürülecektir. Sınav süresi 1 saattir. Adayların yanlarında kendi büküm pensini getirmesi gerekmektedir.

Mülakat
Adayların, bu eğitim programı ve mesleki açıdan sahip olmaları beklenen özelliklerin değerlendirilmesi amacıyla mülakat yapılır. Mülakat, programın öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Mülakat sırasında, adayın genel ingilizce konuşma düzeyi ölçülür.

Adayların değerlendirilmesinde ALES puanı, dil sınavı puanı, lisans not ortalaması, yazılı bilim sınavı, pratik sınavı ve mülakat puanlarının her birine ağırlık verilir. Değerlendirme süreci sonunda programa girmeye hak kazanan asil ve yedek üyeler üniversitemizin web sayfasında ilan edilir. Adaylar, değerlendirme sonucunda başarılı oldukları takdirde 4 yıllık Ortodonti Doktora Programına alınırlar.