Sosyal Sorumluluk Dersi

MENU

Dersin Tanımı ve İçeriği: Sosyal Sorumluluk dersi öğrencileri sivil toplum, sosyal sorumluluk, gönüllülük gibi kavramlarla tanıştıran, çeşitli tartışmaları onlara sunan ve teori ile pratiği harmanlayan bir derstir.

Öğrenciler dersin teorik kısmında online derslere de katılır, sınıfa misafir olarak gelen sivil toplum temsilcileri ile de fikir alışverişi yapma ve çalışma alanlarını daha yakından tanıma imkânı bulurlar. Bunlara ek olarak, sivil toplum kuruluşlarında yaklaşık 8 saatlik bir saha çalışması gerçekleştirip, bir dönemdir dinledikleri konuların gerçek hayattaki yansımalarını görmüş olurlar.

Dersin Hedefleri: Öğrencilerimizin bu dersi tamamladıktan sonra;

  • Sosyal sorumluluk, gönüllülük, sivil toplum gibi kavramları anlayıp, doğru tanımlayabilmiş,
  • Sahada çalışmalar gerçekleştiren çeşitli vakıf ve dernekleri daha yakından tanımış,
  • Sahada çalışmada bulunmuş,

tüm bu tecrübelerle birlikte de topluma, kendilerine ve gündeme olan bakış açılarını daha net bir şekilde belirleyebilmiş olmalarını hedefliyoruz.

Çalışma Ortağımız olan Sivil Toplum Kuruluşları;

  • Düşler Akademisi
  • TEMA
  • TOG
  • KADER
  • Ahtapot Gönüllüleri
  • AKUT
  • TOÇEV