Sosyal Girişimcilik Dersi

MENU

Dersin Tanımı ve İçeriği:
Öğrencilere, sosyal girişimcilikteki uygulamalar ve prensipler hakkında bir katkı sağlamak. Bunu yaparken misyon odaklı başarılı girişimlerin şekillenmesi ve yönetimi üzerinden bir başlangıç yapılacaktır. Dersin genel çerçevesi kapsamında, girişimciliğin var olan pedagojik yapısı ile kâr amacı gütmeyen ve kamusal yönetim araçlarından oluşan yapı arasında bir köprü kurmak amaçlanmaktadır.

Dersin Hedefleri: Öğrencilerimizin bu dersi tamamladıktan sonra;

  • Sosyal girişimcilik, girişimcilik ve sosyal sorumluluk kavramlarını iyice özümsemiş,
  • Sosyal sorunların ve küresel hedeflerin boyutlarını bilir,
  • Sosyal sorunu ele alıp onu sosyal iş planına çevirebilir olacaklar.

Dersin İşlenişi:
Dönem başında sosyal problemler ve küresel hedefler üzerinden yürütülen tartışmaları, sonraki haftalarda sosyal girişimcilik konseptinin detaylandırılması izlemektedir. Öğrenciler her iki kavramı da özümsedikten sonra, ardından kendi sosyal sorunlarını bulup bunun çözümünü bir iş planına çevirmeleri beklenmektedir. Bu süreç boyunca dersin eğitmenleri öğrencilerle ve üzerlerinde çalıştıkları projelere birebir mentorluk yaparlar. Dönem sonunda ise öğrenciler bu sosyal girişim fikirlerini bir sunum ve rapor olarak teslim eder.