MENU

Kitaplar:

 • Saatçi Y. E., Editör. Prof. Muhammed Yunus, "Türkiye'de Sosyal Problemlerin Çözümünde Sosyal İşletmecilik ve Dünyadaki Örnekler", Okan Üniversitesi Yayınları, Mart 2013

Makaleler:

 • Yıldırım Saatçi E. & Arıkan Ç. Selma. (2014), “Factors Affecting the Entrepreneurial Intent of Turkish Women at the Bottom of the Pyramid“, Pensee Journal Vol. 76 No.2 ISSN 0031-4733 (SSCI kapsamındadır)
 • Çalışkan, S.C., Arıkan, S.C. & Yıldırım Saatçi, E. (2014), “SME’s context of Turkey from the Relational Perspective of Members’ Perfectionism, Work Family Conflict and Burnout”; International Journal of Business and Social Science, 5 (4), 1-12. ISSN 2219-1933 (EBCSO, DOAJ, Ulrich’s, Index Copernicus, ProQuest)
 • Yıldırım Saatçi, Ezgi (2014) “Management through the Lenses of Ancient People”, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 4, No. 5, September p.349-354 ISSN: 2010-3646 (EBCSO, DOAJ, Ulrich’s, Index Copernicus, ProQuest)
 • Yıldırım Saatçi E. & Arıkan Ç. Selma. (2014), Entrepreneurship Education and Disciplinary Differences of University Students in Regard to Their Tendency to become an Entrepreneur, Journal of Advanced Management Sciences ISSN: 2168-0787 (EBCSO, DOAJ, Ulrich’s, Index Copernicus, ProQuest)
 • Yıldırım Saatçi, E. & Arıkan, S. (2014), Optimism and Core Self Evaluations as Antecedents of Entrepreneurial Intentions of Turkish Women Struggling with Poverty (Sözel Bildiri); 28. Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kongresi (ICAP), Paris, Fransa, 8-13 Temmuz.
 • Yıldırım Saatçi, E. & Tekaüt Çal B. (2014), "Başarılı Bir Sosyal İşletme Modeli: Grameen Danone Yoğurt" (Sözlü Bildiri) 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Antalya, Türkiye 5-8 Mayıs
 • Yıldırım Saatçi, E. & Arıkan, S.C. (2014), “Lise Gençliğinin Kariyer Seçimi olarak Girişimcilik ve Girişimcilik eğilimlerini Etkileyen Faktörler” , Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 384-403. (ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, ARAŞTIRMAX Bilimsel Yayın İndeksi)
 • Yıldırım Saatçi, E.& Arıkan, S. (2013) “ A Qualitative Study Of Underlying Emotional And Motivational Factors For Ex-Professional Women That Choose Entrepreneurship Mentoring As A Second Chance To Balance Work And Life” (Sözel Bildiri), Global Conference on Psychology Researches. Antalya, Türkiye, 6-8 Kasım.
 • Saatçi Y. E., Çal T. B. (2013), “Başarılı Bir Sosyal İşletme Modeli: Grameen Danone Yoğurt” Marmara Öneri Dergisi 26 (68), 65-71
 • Saatçi Y. E., Özcam Ö., “Early Application of Social Business in Turkey: The Case of The Diyarbakir/Sur Microcredit Programme” Social Business at Anadolu University ‘Social Business 2013 Conference’ Eskişehir May 30-31 Proceedings pp 85-90
 • Saatçi Y. E., Ürper C., “Corporate Social Responsibility versus Social Business”, journal of Economics Business and Management, vol. 1 february 2013, JOEBM 2013 Vol.1(1): 62-65 ISSN: 2301-3567
 • Yıldırım Saatçi, E.& Çobanlı Erdönmez, I. (2015), “Corporate Social Responsibility within Social Media - Stakeholder Relations Strategies: Case of Turkish Stock Exchange Companies”, Business and Management Studies, Vol 2, No 1 (2016)
 • Do Crises Change the Percieved Performance of Female Leaders versus Male Leaders from the Standpoint of Junior Level Employees?” Yıldırım Saatçi, E.& Çelebi, E.B. (2016), Journal of Management and Strategy, Vol 7, No 1 (2016)