MENU

Sosyal amaçları desteklemek ve kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerini tamamlamak için üstlenilen projeler (sosyal sorumluluk projeleri) ve sürdürülebilir iş modellerine dayanan büyük çaplı faaliyetler (sosyal girişim ve sosyal işletmecilik uygulamaları) konusunda uzmanlaşan; 'Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk' olarak adlandırdığımız araştırma ve uygulama merkezinin ilgi alanları arasında şu konular vardır:

Dezavantajlı grupları destekleme

 1. Engelliler
 2. Kadınlar
 3. Yaşlılar
 4. Dar Gelirliler
 5. Suça bulaşmış ya da suç riski altındaki çocuklar ve gençler
 6. Uzun süreli işsizler
 7. İşsiz gençler

Toplumsal Gelişim

 1. İstihdam, sağlık, eğitim gibi kaynakların artırılması
 2. Var olan kaynaklara ulaşım
 3. Toplumsal ve ailevi destek mekanizmaları
 4. Kurumsal, yapısal destek mekanizmaları
 5. Topluluk halinde hareket edebilme kültürü
 6. Bireysel sorunları toplumsal düzleme taşıma
 7. Ayrımcılık ve toplumsal dışlanmayı engelleme

Çevre

 1. Ekolojik denge
 2. Yeşil stratejiler
 3. Atık ve geri dönüşüm
 4. Kültürel Miras
 5. Bitki örtüsü
 6. Hayvanlar
 7. Temiz üretim süreçleri
 8. Tasarruf ve israfı önleme