MENU

‘Sosyal Girişimcilik’ ve ‘Sosyal Sorumluluk’ kavramları gerek Türkiye’deki gerekse küresel dünyadaki pek çok özel, devlet ve sivil toplum kuruluşunun ilgi gösterdiği yeni ve gelişmekte olan alanlardır.

İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulamalı araştırma, danışmanlık hizmetleri ve üst düzey yönetici eğitimleri sağlayarak bu alanda uzmanlık merkezi olmayı amaçlamaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi üreteceği araştırma sonuçlarından hem geniş bir kesimin yararlanmasını hem de bu alanda eğitilecek öğrenciler stratejik anlamda toplum faydasını göz önünde bulunduran insan kaynaklarına dönüşerek dünyada gelişmekte olan ve ülkemizde de yoğun ilginin odağı haline gelen sürdürülebilir sosyal projeler kurmaktır.

Bu bağlamda öncelikli olarak sosyal sorunlara neden olan konulara çözüm üretecek mekanizmaların kurulması, çalışması ve yayılması için ‘Sosyal Girişimcilik’ ve ‘Sosyal Sorumluluk’ ile ilgili bilgi düzeyini artıracak çalışmalar yürütülecektir.

İstanbul Okan Üniversitesi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi konusunda hevesli iş insanları, üst düzey yöneticiler, akademisyenler, politikacılar, genç girişimciler üniversite ile lise öğrencileri ve sosyal aktivistler gibi grupların referans merkezi olmayı ve Sosyal Girişimcilik Ve Sosyal Sorumluluk konularında akademik bir kültür ve alışkanlık yaratmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda;

  • Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk konusunda uluslararası kapsamda araştırmalara katılır ve yön verir,
  • Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Sorumluluk konusunda akademisyen ve öğrencilerin katılacağı projeler geliştirir,
  • Öğrencilere sosyal işletmecilik konusunda çalışabilecekleri ve fikir üretebilecek fiziksel alanlar konusunda destek sağlar.