İdari Kadro

MENU

OKANDİL’de eğitim, İstanbul Okan Üniversitesi Çeviribilim Bölümündeki öğretim görevlileri ile
Yabancı Diller Koordinatörlüğü Hazırlık Bölümü okutmanlarınca verilmektedir.