Eğiticinin Eğitimi

MENU

Program Hakkında

Yükseköğretimdeki kalite göstergelerinin en önemli bileşeni akademik personelin öğretim yetkinliğinin artırılması, hem üniversite hocalarının hem de üniversite öğrencilerin öğrenme sürecindeki ihtiyaçlarının anlaşılmasıdır. Bu ihtiyaçları analiz ederek, tüm üniversitelere örnek bir model olabilecek, Eğiticinin Eğitimi Fakülte Destek Programı, İstanbul Okan Üniversitesi’nde görev alan fakülte üyelerimize öğretim yetkinliği konusunda destek olmak amacı ile bir akademik yılı kapsayan bir program olarak hayata geçirilmiştir. Bu Fakülte Destek Programı, Öğretim Tasarımı, Geliştirme ve Değerlendirme alanında uzman, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytaç Göğüş tarafından, Üniversite Kalite Komisyonu Başkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mithat Kıyak’ın öncülüğü ve tüm fakültelerin desteği ile yürütülmüştür.

Eğiticinin Eğitimi Fakülte Destek Programı kapsamında, akademisyenlerin eğitim ve öğretim süreçlerini daha kaliteli yürütmesi için ortak ilkelerin paylaşıldığı, öğrenme-öğretme temalarında bilgi ve tecrübelerin aktarıldığı, disiplinler arası farklı yaklaşımların paylaşıldığı, güncel eğitim araştırmaları ile alandaki uygulamalı çalışmaların incelendiği, öğrenme-öğretim konularındaki sorunların ve beklentilerin görüşüldüğü bir öğrenme komitesi oluşturulmuştur. Bir akademik yılı kapsayacak şekilde, gönüllü öğretim elemanları ile oluşturulmuş bir sabit grupla, ayda iki kez, toplamda 16 oturum olarak program yürütülmüştür. Program tasarım aşamasında, fakülte üyelerimizin öğretim yetkinliği konusunda hazırlanan destek programına yönelik ihtiyaç analizi yapmak için gönüllü öğretim elemanlarının katıldığı bir anket çalışması yürütülmüştür. Programın tasarlanması, yapılan ihtiyaç analizine göre hazırlanan program içeriğinin revize edilmesi, programın uygulanması ve uygulama sonrası değerlendirme süreçlerini Prof. Dr. Aytaç Göğüş yürütmüştür. Programın beklenen çoğunluğuna aktif katılım gösteren akademisyenler program sonunda katılım sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Galeri