Mimarlık ve Şehir Planlama

MENU
Mimarlık ve Şehir Planlama

Meslek adaylarının liderlik ve girişimcilik vasıflarını geliştirici, uygulama (yaparak öğrenme) ağırlıklı bir eğitim modeli benimsenmektedir. Kuramsal derslerin pratik çalışmalarla bütünleştirilerek uygulandığı eğitimde; mimarlık alanının temel prensipleri işlenmekte, geniş bir disiplin yelpazesindeki seçmeli dersler ile öğrencilerin uzmanlaşabilmesi hedeflenmektedir. Eğitim sürecine uygulamacı mimarların etkin katılımı ile öğrencilerin gerçek dünya ile eğitim içinde karşılaştırılması ve onların meslek çevresi erken tanıması amaçlanmaktadır.