Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

MENU
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri

Hizmet sektörünün en dinamik öğelerinden biri olan turizm sektörü, ülkemizde her geçen gün büyümekte ve buna bağlı olarak da turizm sektöründeki istihdam talebi hızlat artmaktadır. Bu acil talebe cevap verebilecek eğitilmiş personel ihtiyacı özellikle meslek yüksekokullarının ana işlevidir.