Duyurular

Azami Süresini Dolduran Öğrencilere Tekrar Tanınan Ek Sınav

07 Ekim 2021

Azami süresini dolduran öğrencilere yeni bir ek sınav hakkı tanınmıştır.

 • 4 yıllık lisans programlarında, azami öğretim süresi 7 yıldır.
 • Azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için YÖK yeni bir “EK SINAV HAKKI“ tanınmıştır.
 • Azami süreler sonunda ilişiği kesilen;
  Hazırlık,
  Ara sınıf,
  Son sınıf ile,
  Mezuniyet için öngörülen not ortalamasını, kazanılması gereken AKTS krediyi sağlamayan öğrenciler yararlanacaktır.

Bu durumdaki öğrencilerimizin 13 Ekim 2021 Çarşamba gününe kadar, aşağıda sunulan belgelerle dekanlığa başvuru yapmaları gerekmektedir.
Başvuru için Dekanlığımıza;

 • Girmek istediğiniz sınavları belirten dilekçe,
 • Transcript (Not belgesi) vermeniz gerekiyor.