OKAN İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Komisyonlar

MENU
Eğitim Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi İrem Yalkı Berker(Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Soydan
Dr. Öğr. Üyesi Oya Kent
Fakülte Akreditasyon Komisyonu (ACBSP) Prof. Dr. Uğur Zel (Başkan)
Doç. Dr. Gökçe Tunç (Dekanlık temsilcisi)
Dr. Öğr. Üyesi Aylin Soydan (Fakülte Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Ensari (İşletme Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Dr. Mehmet Gökhan Göktan (Ekonomi ve Finans Bölüm Koordinatörü)
Öğr. Gör. Sanam EIVVAZZADEH (Uluslararası Ticaret Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Halim Yurdakul (Uluslararası Lojistik Bölüm Koordinatörü)
Staj Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Umut Azak (Fakülte Koordinatörü ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü)
Prof. Dr. F. Çiğdem Çelik (Ekonomi ve Finans Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşenur Topçuoğlu (Uluslararası Ticaret Bölüm Koordinatörü)
Doç. Dr. Naime Meltem Çakıcı (İşletme Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Köseoğlu (Uluslararası Lojistik Bölüm Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kabasakal (Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü)

COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Komisyonu Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Köseoğlu (Fakülte Koordinatörü)
Erasmus Komisyonu Prof. Dr. F. Çiğdem Çelik (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Bülent Hoca (Uluslararası Ticaret Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Halim Yurdakul (Uluslararası Lojistik Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan Göktan (Ekonomi ve Finans Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Beynaz Uysal (İşletme Bölüm Koordinatörü)
Dr. Öğr. Üyesi Habibe Özdal (Uluslararası İlişkiler Koordinatörü)
Web, Sosyal Medya ve Tanıtım Komisyonu Doç. Dr. Naime Meltem Çakıcı (Başkan)
Öğr. Gör. Hasan Deniz Pekşen (Uluslararası İlişkiler Bölüm Temsilcisi)
Ar. Gör. Seda Celep (İşletme Bölüm Temsilcisi)
Öğr. Gör. Sanam EIVVAZZADEH (Uluslararası Ticaret Bölüm Temsilcisi)
Ar. Gör. Özlem Arslan (Uluslararası Lojistik Bölüm Temsilcisi)
Ar. Gör. Emel Doğan (Ekonomi ve Finans Bölüm Temsilcisi)
Akademik Araştırma Komisyonu Prof. Dr. Mübariz Hasanov (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gökhan Göktan