OKAN İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro İdari Görev Dağılımı

MENU
Prof. Dr. Güner Gürsoy İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
ACBSP Komisyonu Başkanı
Doç. Dr. Gökçe Tunç Dekan Yardımcısı
ACBSP Komisyonu Dekanlık Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Oya Kent Dekan Yardımcısı
Eğitim Komisyonu Başkanı
ACICS Fakülte Sorumlusu
Prof. Dr. Fatma Çiğdem Çelik Fakülte Erasmus Koordinatörü
Prof. Dr. Halit Targan Ünal Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı
Bankacılık ve Sigortacılık Programı Başkanı
Finansal Riskleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Mübariz Hasanov Akademik Araştırma Komisyon Başkanı
Doç. Dr. Ezgi Yıldırım Saatçi İşletme Bölüm Başkanı
Sosyal Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Zeynep Alemdar Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
AB Merkezi Müdürü
Doç. Dr. Zeynep Ökten ACBSP Komisyonu Uluslararası Ticaret Bölüm Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Köseoğlu Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı
Fakülte COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Topçuoğlu Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Aylin Soydan Eğitim Komisyonu Üyesi
ACBSP Komisyonu Fakülte Koordinatörü
Bologna Fakülte Sorumlusu
Üniversite Kalite Kurulu Fakülte Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Bülent Hoca Eğitim Komisyonu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ceyda Ovacı İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı
İşletme Strateji Lab. Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Habibe Özdal Fakülte Kurumsal İletişim ve Tanıtım Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Bölümü ÇAP Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Halim Yurdakul ACBSP Komisyonu Uluslararası Lojistik Bölümü Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. İrem Yalkı Berker Uluslararası Ticaret Bölümü ÇAP Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gökhan Göktan Finans Laboratuvarı Sorumlusu
ACBSP Komisyonu Ekonomi ve Finans Bölüm Koordinatörü
Akademik Araştırma Komisyonu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Şebnem Ensari ACBSP Komisyonu İşletme Bölüm Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Umut Azak Fakülte Staj Koordinatörü
Arş. Gör. Seda Celep Araştırma Görevlisi Temsilcisi