OKAN İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Akademik Kadro İdari Görev Dağılımı

MENU
Prof. Dr. Fatma Çiğdem Çelik İktisat Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Mubariz Hasanov Akademik Araştırma Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Halit Targan Ünal Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı
Bankacılık ve Sigortacılık Programı Başkanı
Bankacılık ve Finans Bölüm Staj Koordinatörü
Finansal Riskleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Bankacılık ve Finans Bölüm CO-OP Koordinatörü
Doç. Dr. Zeynep Alemdar Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
AB Merkezi Müdürü
Uluslararası İlişkiler CO-OP Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat Köseoğlu Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı
Fakülte CO-OP Koordinatörü
Uluslararası Lojistik Bölümü Staj Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Aylin Soydan Eğitim Komisyonu Üyesi
Bologna Fakülte Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Ayşenur Topçuoğlu Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Uluslararası Ticaret Bölüm Staj Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Bülent Hoca Uluslararası Ticaret Bölüm Bologna Koordinatörü
Eğitim Komisyonu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ceyda Ovacı Fakülte Kurumsal İletişim ve Tanıtım Koordinatörü
Projeler Koordinatörü
"Markalar Fısıldıyor" Projesi Uygulama Sorumlusu
Uluslararası Ticaret Bölüm ÇAP Koordinatörü
Uluslararası Ticaret Bölüm Öğrenci Değişim Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr. Fırat Bilgel Akademik Araştırma Komisyonu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Gaye Özçelik Dekan Yardımcısı
İşletme Bölüm CO-OP Koordinatörü
Üniversite Kalite Kurulu Fakülte Temsilcisi
ACBSP Komisyonu Koordinatörü
ACICS Üniversite Kurulu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Halim Yurdakul Uluslararası Lojistik Bölüm Öğrenci Değişim Koordinatörü
ACBSP Komisyonu Uluslararası Lojistik Bölüm Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Hasret Dikici Bilgin Fakülte Erasmus Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğrenci Değişim Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. İrem Yalkı Berker Fakülte Program Analiz Sorumlusu
ACBSP Komisyonu Uluslararası Ticaret Bölüm Temsilcisi
Bilgisayar Laboratuarı Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gökhan Göktan İşletme Strateji Lab. Sorumlusu
Finans Lab. Sorumlusu
ACBSP Komisyonu Bankacılık ve Finans Bölüm Temsilcisi
Bankacılık ve Finans Bölüm Öğrenci Değişim Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Naime Meltem Çakıcı İşletme Yükseklisanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı
İşletme Bölüm Staj Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Meltem Kıygı Çallı İşletme Lisanstan Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı
İşletme Bölüm Öğrenci Değişim Koordinatörü
İşletme Bölüm ÇAP Koordinatörü
İşletme Bölüm Bologna Sorumlusu
ACBSP Komisyonu İşletme Bölüm Temsilcisi
Uluslararası Lojistik Bölüm CO-OP Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turhan Uluslararası Ticaret Bölüm CO-OP Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Oya Kent ACICS Fakülte Sorumlusu
Bankacılık ve Finans Bölüm Başkan Yardımcısı
ACBSP Komisyonu Koordinatör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Özlü Azaklı Dolma Akademik Araştırma Komisyonu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Şirin Duygulu Elcim Dekan Yardımcısı
Eğitim Komisyonu Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Umut Azak Öğrenci Anketleri Online Entegrasyonu Sorumlusu
Uluslararası İlişkiler Bölüm Staj Koordinatörü
Öğr. Gör. Hasan Deniz Pekşen Uluslararası İlişkiler Bölüm Kurumsal İletişim ve Tanıtım Sorumlusu
Arş. Gör. Ahmed Yusuf Sarıhan Uluslararası Ticaret Bölüm Kurumsal İletişim ve Tanıtım Sorumlusu
Uluslararası Ticaret Bölüm ACICS Koordinatörü
Arş. Gör. Beril Suzan Kasımoğlu Uluslararası Lojistik Bölüm Kurumsal İletişim ve Tanıtım Sorumlusu
Arş. Gör. Pınar Acar İşletme Bölüm ACICS Koordinatörü
İşletme Bölüm Kurumsal İletişim ve Tanıtım Sorumlusu
Arş. Gör. Özlem Gürel Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Uluslararası Lojistik Bölüm ACICS Koordinatörü
Arş. Gör. Ziya Kaya Uluslararası İlişkiler Bölüm ACICS Koordinatörü
Öğr. Assist. Sebla Uzuntepe Bankacılık ve Finans Bölüm Kurumsal İletişim ve Tanıtım Sorumlusu