Neden Okan Ekonomi ve Finans?

MENU

Gelişen ülke ekonomilerinde Bankacılık ve Finans sektörü, yasal, kurumsal, teknik altyapısı ve yetişmiş insan gücü ile yüksek rekabet düzeyine sahip üst düzey kurumsallaşmış yapıları temsil etmektedir. Bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmeler sonucu yeniden biçimlenen iş yaşamında ve günlük yaşamda, bankaların ve finans kurumlarının etkinlik alanları sürekli genişlemekte, önemleri artmaktadır. Günümüz ekonomisinin performansı ile uyumlu bir gelişme sergileyen Bankacılık ve Finans sektörümüz, dinamik yapısı ile yerel ve yabancı aktörlerin yer aldığı rekabetçi ve büyüme potansiyeli yüksek bir görünüm sergilemektedir. Diğer yandan Türk Bankacılık ve Finans Sektörü, ekonomimizdeki diğer sektörler ile karşılaştırıldığında, mevzuatı ve sahip olduğu teknolojik donanımı ile Avrupa Birliği finans kurumları ile bütünleşmeye en uygun sektör görünümündedir.

Ekonomideki büyüme ve dinamizmin sürdürülebilirliği, bankacılık ve finans sektörünü cazip bir istihdam alanı haline getirmektedir. Bankacılık ve Finans sektöründe, temel ilke ve kavramlara hakim, yatırımcılara finansal ürün ve hizmetlerin etkin şekilde danışmanlığını, denetimini ve pazarlamasını gerçekleştirebilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Bankacılık Sektörünün, büyüme, istidam ve yeni yatırımlar açılarından finans piyasalarımıza yapacağı katkı, vereceği hizmet, uzun yıllar gelişme potansiyelini koruyacaktır.

Okan Bankacılık ve Finansın temel amacı, gelişen ve küreselleşen dünyada çağdaş bilimin temel kural ve ilkelerini teorik ve uygulamalı biçimde ülkenin koşullarına uygun biçimde vermektir. Güncel teori ve uygulamaları temel alan Okan Bankacılık ve Finans ders programı, etkili iletişim kurabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır.

Matematik, istatistik, temel hukuk, banka hukuku, bilgisayar, muhasebe, para-banka, işletme finansmanı, bilgisayarlı finans analizleri, yatırım proje değerleme, uluslararası finansman ve risk yönetimi, finansal araçlar ve kurumlar gibi derslerde teorik eğitim ve piyasa uygulamalarına yönelik eğitim uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.

Programa devam eden öğrenciler, bir yıl süren İngilizce dili hazırlık eğitiminden sonra dört yıl boyunca tümüyle İngilizce verilen meslek derslerini almaktadır. Bunun yanında, beşinci ve altıncı yarıyıllarda öğrencilerin ikinci bir yabancı dil öğrenmesi amaçlanmış ve zorunlu ikinci yabancı dil dersleri konularak, programdan mezun olan öğrencilerin mesleki performanslarını, dil açısından da geliştirmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca, öğrencilere verilen mesleki bilgilerin teoride kalmaması için, ikinci ve üçüncü yılların yaz aylarında 20 işgünü zorunlu staj şartı konulmuştur. Programdan mezun olan öğrenciler uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek yabancı dil, mesleki ve uygulama becerilerine sahip olacaklardır.

Bu doğrultuda, değişik kültürlerden insanlarla anlaşabilmek ve iş yapabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması, Okan Bankacılık ve Finans eğitiminin temel amaçlarından birisi haline gelmiştir. Öğrencilerimiz, müfredatımızla senkronize edilen İngilizce ve Türkçe eğitim veren İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Lojistik, Bölümlerinden birinde çift anadal ve yan dal yapabilme imkanına da sahiptirler.