Zorunlu Staj Bilgileri

MENU

Aşağıda, zorunlu stajla ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için fakülte Staj Yönergesini lütfen dikkatle okuyun. Staj olanaklarını araştırabileceğiniz kurumların adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.

Zorunlu Staj Dosyanızı oluşturmak için gerekli belgeler:

Bilgi ve başvuru için;

Zorunlu Staj Hakkında Sorular - Cevaplar

Zorunlu stajı ne zaman ve ne kadar süreyle yapmalıyım?
Mezun olabilmeniz için, 2. sınıftan itibaren, bölümden mezun olacağınız güne kadarki bir zaman aralığında, en az 20 iş günü kesintisiz staj yapmış olmanız gerekiyor.

Birden fazla kez staj yapabilir miyim?
Evet, yapabilirsiniz. 20 iş gününün üzerinde staj yapma durumunda, kalan süre üniversitemiz Kariyer Merkezince yürütülmekte olan 'İş Yaşamına Hazırlık Programı'na sayılabilir. İş Yaşamına Hazırlık Programına kabul edilebilmek için Staj Komitesi uygunluğunun alınarak Kariyer Merkezine başvuru yapılması gerekir.

Daha önce zaten staj yaptım. Bunu zorunlu staj olarak saydırabilir miyim?
Olabilir. Eğer, bu stajı bölümümüz öğrencisiyken yaptığınıza dair belgeler Staj Komitesi'nce uygun ve yeterli görülürse zorunlu stajınızı tamamlamış sayılırsınız.

Çift ana dal programındayım. Her iki bölüm için de ayrı ayrı staj yapmam gerekiyor mu?
Evet. Bağlı olduğunuz her iki bölüm için de, birer staj yapmanız gerekli (Her bir diploma için bir staj esasına dayanarak).

Başka bir üniversiteden dikey veya yatay geçişle geldim. Önceki okulum için yaptığım stajı, zorunlu staj olarak saydırabilir miyim?
Hayır. Yeniden staj yapmanız gerekli.

Üniversite içinde dikey veya yatay geçiş ile bölüme girdim. Eski okul/ bölümümdeyken yaptığım staj geçerli olacak mı?
Eğer dikey geçiş yaptıysanız, hayır geçerli olmayacak; yeniden staj yapmanız gerekecek. Eğer yatay geçiş yaptıysanız, önceki stajınız, bölüm staj koordinatörünün uygun görmesi durumunda geçerli sayılabilir.

Hâlihazırda zaten bir yerde çalışıyorum. Yine de staj yapmama gerek var mı?
Gerek olmayabilir. Eğitiminiz sırasında zaten düzenli ve devamlı olarak çalışmakta iseniz, durumunuzu belgelemeniz ve uygun görülmesi koşuluyla zorunlu stajdan muaf tutulabilirsiniz.

Staj yapacağım kurumu nasıl bulacağım?
Staj yapacağınız yeri öncelikle kendi imkânlarınızla bulmanız gerekiyor. Bölümümüz için hazırladığımız, ileride de size iş olanakları sunabilecek ulusal ve uluslararası kurumların listesi ile bazı iş arama motorlarının adreslerini de içeren Kurum Listesi size bu konuda yardımcı olabilir. Bu listedeki adresleri inceleyip sunulan staj olanaklarını araştırabilirsiniz. Eğer staj yeri bulmakta zorlanırsanız, üniversitemizin Kariyer Merkezi'nden de destek isteyebilirsiniz.

Nerelerde staj yapabilirim?
Kamu kuruluşlarında, özel sektördeki işyerlerinde ve staj programları olan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında staj yapabilirsiniz. Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak, alanlarımızla ilgili ve bizimle temas içinde olan akademik veya sivil organizasyonlarda gönüllülük temelinde yapacağınız tam zamanlı çalışmaları da zorunlu staj çerçevesinde değerlendirebiliyoruz.

Stajı ne zaman yapabilirim?
Stajınızı yaz ya da yarıyıl tatillerinde yapabilirsiniz. Staj tarihleri, normal dönem dersleri ve yaz okulu tarihleri ile çakışamaz.

Staj yeri bulduktan sonra nasıl bir prosedür takip edeceğim?
Bir yerde staja kabul edildikten sonra:

 • Staj yapacağınız kurumdan alacağınız imzalı ve kaşeli, staj tarihlerini ve çalışacağınız departmanı belirten kabul yazısı
 • Elektronik olarak dolduracağınız Staj Başvuru Formu
 • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet öğrenci kimliği fotokopisi,
 • Sabıka kaydı ve 1 adet fotokopisi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte bana başvurmanız ve uygun onayını almanız gerekiyor.

Staj yapacağım kurum benden bir belge isterse ne yapacağım?
Eğer bireysel başvurunuzu kabul eden kurum sizden zorunlu staja dair resmi bir belge isterse, staj yapılacak kuruma onay mektubu örneğindeki kırmızı renkli yerleri doldurup bölüm staj koordinatörüne e-mail'leyin. Bu dosyayı staj koordinatörü imzaladıktan sonra, ilgili kuruluşa verebilirsiniz.

Stajım sırasında sigortam okul tarafından karşılanacak mı?
Evet. Eğer staj yapacağınız kurum/şirket istekte bulunursa, size sigortanızın üniversitemiz tarafından sağlanacağına dair staj koordinatörünce imzalanacak bir onay mektubu verebiliriz.

Sigortamı başlatmak için ne yapmalıyım?
Sigortanızın okulun insan kaynakları birimi tarafından ayarlanması için fazladan iki belge daha gerekiyor:

 • 1 adet ikametgâh belgesi ve fotokopisi
 • Sabıka kaydı ve 1 adet fotokopisi
 • Staj Başvuru Formu
 • Kurumdan imzalı ve kaşeli staj tarihlerini ve departmanını belirten staj kabul yazısı ve 1 adet fotokopisi
 • 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet öğrenci kimliği fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • 1 adet ikametgâh belgesi ve fotokopisi
 • Sabıka kaydı ve 1 adet fotokopisi

Sonuç olarak, sigortalı bir şekilde staja başlayabilmem için staj koordinatörüne getirmem gereken belgeler neler?
Staj dosyanızın açılması ve sigortanızın başlaması için aşağıdaki listeyi tamamlayıp staj koordinatörüne ulaştırın:

Staj yeri için onay aldıktan sonra ne yapacağım?
Staj Yönergesinde ayrıntısıyla belirtildiği gibi, staj dosyanızı oluşturmak için çeşitli belgeler hazırlamanız gerekecek. Lütfen yönergenin 5. ve 6. maddelerini dikkatle okuyun.

Staj sırasında yapmam gereken bir şey var mı?
Evet. Staj raporunu gün gün, bilgisayarda doldurmanız gerekecek. Staj raporunu stajı yaptığınız dönemi izleyen yarıyılın başlangıcından itibaren on beş gün içerisinde bölüm staj koordinatörüne ulaştırmalısınız (Staj Yönergesindeki 7. maddeyi lütfen dikkatle okuyun).

Stajın sonunda yapmam gereken bir şey var mı?
Evet. Staj yerinizdeki yetkiliye Staj Kurum Değerlendirme Formu iletmeniz gerekiyor. Yetkili kişi de, formu doldurup kapalı bir zarf içinde size teslim etmeli. Bu değerlendirme formunu da stajı yaptığınız dönemi izleyen yarıyılın başlangıcından itibaren on beş gün içerisinde bölüm staj koordinatörüne ulaştırmalısınız. Bu form zorunlu staj dosyanıza eklenecek.