Uluslararası Ticaret

MENU

Neden Okan Uluslararası Ticaret?

Uluslararası Ticaret

>> İş dünyasının dinamiklerini etik, çağdaş, yenilikçi,uygulamacı bir yaklaşımla özümseyen,
>> 1999 yılından bugüne kadar sektörün içinden gelen , yıllarca Türkiye dış ticaret politikasında öneri, yönetim, projeleri ile değer katmış pratik ve akademik hayatı birleştiren kadrolar,
>> Fakülte içindeki, programlar arası entegrasyon ile disiplinler arası bütünleşik akademik program tasarımımız,
>> Girişimcilik ve invasyon temelli olarak oluşturulan dış ticaret modellerinin yer aldığı dersler,
>> Program ve projelerde dış ticaret yaşamının önde gelen isimlerinden oluşan Danışma Kurulu desteği,
>> Çağdaş ve teknolojik eğitim yöntemlerinin yaygın bir şekilde kullanımı,
>> Küreselleşen ticari ortam ile öğrencilerimizi bütünleştirerek, dünya insanı yapma hedefimiz,
>> Uluslararası ticarette trend ve mega trendlerin ele alındığı dersler, dünya ile aynı anda aynı yere bakan, farkındalık arttırıcı bir eğitim yaklaşımı,
>> Çift anadal ve yandal’ın desteklendiği bir disiplinler arası bir üst bakış,
>> ERASMUS anlaşmaları ile Avrupa’da eğitimin yanı sıra ticaret odaklı bakış açısı kazandırılması desteği,
>> ABD’nde Okan International University’de eğitim alma imkanları,
>> İstanbul’un;dış ticaretin en önemli aktörlerini buluşturan kültürel ve entelektüel iklimine ayak uydurabilecek bilgi ,beceriye ve farkındalığa sahip öğrenci kitlesi,
>> Yabancı dil eğitiminde İngilizce’nin yanı sıra gelişen ülke dillerinden Çince, Rusça ve Arapça öğrenme imkanı,
>> COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim ile öğrenim süresince uzun süreli staj ve sonrasında başarılı olması halinde istihdam imkanı,
>> KOSGEB ve TÜBİTAK markalı girişimcilik dersleri ile iş kuracak öğrencilerimize 100.000 TL başlangıç sermayesi imkanı sunmamız,
>> ABD yüksek öğretim akreditasyon sistemlerinden ACICS ve ACBSP akreditasyonlarına yoğunlaşmamız,
>> Toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk çerçevesinde, öğrencimize etik değerler kazandırılmaya yönelik çalışmalarımız

Öğrencilerimizi; dışa dönük, dinamik, disiplinler arası yaklaşımla, İstanbul’un zengin iş dünyası ve entellektüel paydaşlığını, dışa açık bakış açısını içselleştiren, yaratıcı fikirli, analitik ve eleştirel düşünebilme yeteneğine sahip, insan hakları ve özgürlüklere önem veren dünya vatandaşları olarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz ve mezunlarımızın “öğrenmeyi öğrenmiş, farkında dış ticaretçiler ve yetkin profesyoneller” olarak elde ettikleri başarıları gururla izliyoruz.