Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

MENU

Neden Okan Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık?

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Sektör ile bütünleşik hedeflere ulaşmayı amaç edinmiş olan Okan Lojistik ve Taşımacılık verdiği kaliteli eğitim sayesinde, sektör ile akademi iletişiminin güncel tutulmasını sağlayarak, birçok farklı aktiviteler vasıtasıyla öğrencilerini iş dünyasına daha da yakınlaştırmaktadır. Okan Lojistik ve Taşımacılık girişimcilik ve yenilikçiliği temel program çıktısı olarak kabul etmekte ve öğrenmeyi öğrenmiş mezunlar yetiştirmektedir. Tüm bunların yanında aşağıda sıralananlar Okan’da Tedarik Zinciri ve Lojistik eğitimi almak için yeterli olacak nedenlerden bazılarıdır:

>> Lojistik sektörüne yönelik program ve ders içeriği,
>> Tedarik zinciri ve lojistik sektöründe alanında uzman hocalar,
>> Lojistik sektörüne yönelik proje ve araştırmalar,
>> Mezuniyet öncesi son dönemde lojistik işletmelerinde çalışma,
>> Lojistik sektöründe operasyona yönelik zorunlu staj,
>> Sektörden profesyonellerin katıldığı panel ve oturumlar,
>> Lojistik sektörüne yönelik teknik geziler,
>> Yurt dışı üniversitelerde eğitim imkânı,
>> Tedarik zinciri ve lojistik alanında yurt dışı stajı,
>> Çağdaş ve teknolojik eğitim yöntemleri
>> Yurt içinde sınırsız gönüllü staj,
>> İngilizcenin yanında Çince, Rusça ve Arapça dillerini de öğrenme imkânı,
>> Girişimcilik ve yenilikçiliği temel alan program yapısı,
>> Tedarik zinciri ve lojistik alanında mesleki danışmanlık,
>> Sektör ile bütünleşik program hedefleri,
>> Lojistik alanında kariyer danışmanlığı,
>> Tedarik zinciri ve lojistik simülasyonları ile iş tecrübesi kazanma.

İşletmeler açısından stratejik bir fonksiyona dönüşen Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi alanında Okan Lojistik ve Taşımacılık’ta eğitim almak geleceğe yönelik olarak yapılan çok önemli bir yatırımdır.