Uluslararası İlişkiler

MENU

Neden Okan Uluslararası İlişkiler?

Uluslararası İlişkiler

>> Küreselleşen ve değişen dünyada etkin bireyler olarak yaşamak için gerekli birikimi sağlayabilmek
>> Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi teorilerini ve uygulamalarını öğrenmek
>> Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda karar alma ve politika yapma mekanizmalarına katılma becerileri edinmek
>> İngilizcenin yanı sıra Rusça, Almanca, Çince ve Arapça dillerinden birinde dil eğitimi almak
>> ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde değişim yoluyla deneyim kazanmak
>> ABD’de Okan International University’de eğitim alma olanağına sahip olmak
>> Büyükelçilikler, Dışişleri Bakanlığı, TBMM gibi kamu kurumlarında, medya kuruluşlarında, araştırma merkezlerinde ve küresel şirketlerin ilgili departmanlarında staj olanağına sahip olmak
>> Anlaşmalı şirketlerde bir akademik dönem boyunca eğitime entegre şekilde COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim iş deneyimi kazanmak
>> Sosyal girişimciliği öğrenmek ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak
>> Öğrenci asistan olarak araştırma merkezlerinde görev almak ve akademik kariyeri tanımak

Öğrencilerimizi; dinamik, disiplinler arası yaklaşımla, İstanbul’un zengin iş dünyası ve entelektüel birikiminden faydalanan, açık fikirli, analitik ve eleştirel düşünebilme yeteneğine sahip, insan hakları ve özgürlüklerini içselleştirmiş küresel vatandaşlar ve değişimi yönetebilen liderler olarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz ve mezunlarımızın başarılarını gururla izliyoruz.