Anasayfa

MENU

EN

Değerli Akademisyen ve Profesyoneller,

Uluslararası Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi kongresi, 3 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsünde gerçekleştirilecektir. Kongremizde bu yıl Ar-Ge Tabanlı Kümelenme ana tema olmak üzere İnovasyon, Yeni Ürün Geliştirme, Girişimcilik, Girişimcilik Finansmanı, Ar-Ge ve Inovasyon ile Uluslararasılaşma, Teknoloji Yönetimi, konu başlıkları altında sosyal ve fen bilimleri alanlarında çalışan akademisyenler ve profesyonelleri bir platformda toplamayı hedefledik.

Endüstri 4.0 devriminin yaşandığı bu günlerde teknoloji ve inovasyon sadece mühendislik bilimlerinin konusu olmaktan çıkmış, geleceğin girişimlerinin tasarlanması, finansmanı ve mevcut işletmelerin hayatta kalması için gerekli bir temel yetenek halini almıştır. Bu nedenle geleceğin tasarlanması, iş modellerinin farklılaşması, inovatif süreç iyileştirmeleri, iş modeli inovasyonları, ar-ge ve teknoloji finansmanı, ar-ge muhasebesi, ar-ge elemanları insan kaynakları yönetimi, bilişim sistemlerinin yönetimdeki dönüşümü, toplumsal inovasyon ve pazarlama inovasyonu konularını mühendislik, yönetim ve girişimcilik bakış açıları ile tartışacağımız ortak bir platform oluşturmayı hedefledik. Kongreyi, uluslararası uygulamaları ve akademik çalışmaları da tartışabilmek için uluslararası bir kongre olarak planladık. Bu nedenle kongrede Türkçe ve İngilizce dilinde oturumlar düzenlenecek ve oturumlar sunum yapılacak dile göre belirlenecektir.

Kongre hakkında diğer bilgileri https://okan.edu.tr/irditechman/ kongre web sayfasından da bulabilirsiniz.

Özet göndermek için son tarih 15 Şubat 2019’dur.

İlgi ve alakanız ile kongremizin akademik ve profesyonel camiada duyurulması konusunda vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Güner Gürsoy
Uluslararası Ar-Ge Inovasyon ve Teknoloji Yönetimi Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı

IRDITECH’19, 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında
TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.