Duyurular

2022 Genç Çevirmenler Yarışması

06 Nisan 2022

YARIŞMA KURALLARI

- Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından düzenlenen Genç Çevirmenler Yarışmasına Türkiye genelinde lisans eğitimi veren üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri katılabilecektir. Yarışmaya daha önce katılım sağlayan öğrenciler, tekrar katılamazlar.

- Yarışmada, bir AB mevzuatının belirli kısımları Türkçeye çevrilecektir. Kaynak metin, İngilizce, Fransızca veya Almanca dilinde olacaktır. Öğrenciler Yarışmaya öğrenim gördükleri dilde katılacaklardır. İki dilde öğrenim görenler, Yarışmaya hangi dilden gireceklerini daha sonra Çeviri Temas Kişilerine gönderilecek başvuru formunda belirteceklerdir.

- Yarışmaya üniversitelerin ilgili her bölümünden en fazla üçer öğrenci katılacaktır. Yarışmaya katılacak öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından belirlenecektir. Üniversitelerin adayları belirleme kriterlerinin şeffaf ve adil, sürecin rekabete açık olması beklenmektedir.

- Üniversitelerde Yarışma ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyon, her üniversitenin ilgili bölümündeki akademik personel arasından belirlenen Çeviri Yarışması Temas Kişisi tarafından yapılacaktır. Temas kişilerinin, Yarışmada öğrencilere refakatlerine izin verilmemektedir.

- Yarışmaya katılacak öğrencilere ilişkin bilgiler üniversiteleri tarafından Avrupa Birliği Başkanlığına bildirilecektir. Bunun için Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Çeviri Yarışması Temas Kişilerine elektronik ortamda iletilecek form doldurularak elektronik ortamda Avrupa Birliği Başkanlığına gönderilecektir.

- Yarışma, 14 Mayıs 2022, Cumartesi günü Ankara’da düzenlenecektir.

- Bilet ibraz edilmesi kaydıyla, Ankara dışından katılacak öğrencilerin seyahat masrafları, temas kişilerine iletilecek karayolu rayiç bedelleri geçmemesi kaydıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. Söz konusu rayiç bedelleri aşan tutarlar, yarışmaya katılım sağlayacak kişi tarafından karşılanacaktır. Uçak, tren ve otobüs biletlerinin Yarışma tarihinden en fazla bir gün önce ve bir gün sonra olması gerekmektedir.

- Yarışma, klasik usulde yani yazılı sınav şeklinde yapılacaktır. Yarışma sırasında Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü ve diğer basılı sözlüklerin kullanımı serbest olacak, elektronik cihaz ve cep telefonu kullanılmayacaktır.

- Yarışma metinleri, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından oluşturulacak Çeviri Yarışması Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme; kaynak ve hedef metne hâkimiyet, terminolojinin doğru kullanılması ve “Avrupa Birliği Mevzuatı Çeviri Rehberi” ile dilbilgisi kurallarına uyulması esas alınarak yapılacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

- 2022 akademik yılı için Yarışmaya katılacak üniversitelerin, Çeviri Yarışması Temas Kişisine ait ad, soyad, akademik unvan, e-posta ve telefon bilgilerini 8 Nisan 2022 tarihine kadar elektronik ortamda scevik@ab.gov.tradresine bildirmeleri beklenmektedir.

- Avrupa Birliği Başkanlığı, Yarışmanın üniversitelerde duyurulmasında yardımcı olmak maksadıyla, Yarışma ile ilgili afiş ve tanıtım malzemelerini Çeviri Yarışması Temas Kişilerine gönderecektir. Üniversitelerin konuya ilişkin duyuruyu yaygın şekilde ve ivedi olarak yapmaları beklenmektedir.

- Yarışmaya katılacak öğrenci seçiminin Yarışmanın yeterince duyurulmasından sonra yapılması şeffaflığın sağlanması açısından önemlidir.

- Avrupa Birliği Başkanlığı, Yarışmaya katılacak öğrencilere ilişkin bilgileri içerecek formu, 11 Nisan 2022 tarihinde elektronik ortamda Çeviri Yarışması Temas Kişilerine gönderecektir.

- Yarışmaya katılacak öğrencilere ilişkin bilgilerin, Çeviri Yarışması Temas Kişileri tarafından, bahse konu form doldurularak 20 Nisan 2022 tarihi mesai bitimine kadar elektronik ortamda scevik@ab.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

- Sonuçlar, Yarışma sonrasında en kısa sürede Avrupa Birliği Başkanlığının internet sayfasında ilân edilecek, ayrıca dereceye giren öğrencilere ve Çeviri Yarışması Temas Kişilerine e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yarışma ile ilgili iletişime geçmek isteyen öğrenciler
alperen.balli@okan.edu.tr ile iletişime geçebilirler.