MENU
İstanbul Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ortaklığında yürütülecek olan Yüksek Lisans (Türkçe) programının adı Kentsel Dönüşüm Ortak Yüksek Lisans Programı olarak belirlenmiştir.

Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı Disiplinler arası bir yüksek lisans programıdır. Dünya genelinde de yaygın olarak ihtiyacı hissedilen, yerel yöneticilerin ilgi alanına girerek öne çıkan bir uygulamadır. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu konuda çeşitli düzeyde eğitim ve uygulamalar yapılmaya başlanmıştır.

Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alabilmek için bitirme projesinden başarılı olmak ve gerekli toplam kredi sayısı en az 33 toplamda en az 11 ders olmak zorundadır.