Duyurular

2019 ve 2020 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Dil Sınavı Sonuçları

11 Ekim 2021

Sonuçları görüntülemek için tıklayınız.

Sevgili Öğrenciler ve Değerli İstanbul Okan Üniversitesi Çalışanlarımız,

28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen Erasmus+ Dil Sınavı Sonuçları aşağıda açıklanmıştır. Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylarımız 13.11.2021 mesai saati bitimine kadar itiraz dilekçelerini erasmus@okan.edu.tr adresine göndermelidirler.

Erasmus dil sınavı ortalaması minimum 60 olan adayların puanları ortalamaları ile hesaba katılarak kazananlar belirlenecektir. (Genel Not Ortalaması: %50, Dil Sınavı Sonucu: %50 şeklinde hesaplanacaktır.)

Erasmus Nihai Puan Sonuçlarının duyurusu bir sonraki duyurumuzda açıklanacaktır.

Yabancı diller koordinatörlüğümüz tarafından gerçekleştirilen seviye tespit sınavına girmeyip ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesi sunacak olan adayların 13.10.2021 mesai saati bitimine kadar erasmus@okan.edu.tr adresine belgelerini göndermelidirler.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus+ kapsamında yükseköğrenim öğrenci veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ar puan azaltma uygulanır.

Hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

ÖlçütAğırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi 50%
Dil seviyesi 50%
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır -5 puan

Başarılar Dileriz,
Uluslararası Programlar Müdürlüğü