Duyurular

2017 ve 2018 Proje Dönemleri için Erasmus+ KA107 Programı Personel Hareketliliği

06 Aralık 2018

2017 ve 2018 proje dönemleri için Erasmus+ Ortak Ülkelerle Hareketlilik (KA107) programı kapsamında Fas ve Rusya için gerçekleştirilecek personel hareketliliği başvuruları başlamıştır. Programdan yararlanmak isteyen personelin başvurusunu 21 Aralık Cuma gününe kadar ONLINE olarak yapması gerekmektedir. Personel hareketliliği başvuruları Fas için Arapça Mütercim-Tercümanlık ve Uluslararası İlişkiler; Rusya için Rusça Mütercim-Tercümanlık bölümlerine açıktır.

Genel Koşullar:
1) İstanbul Okan Üniversitesi kadrosunda en az bir yıldır çalışıyor olmak. (Ders saat ücretli personel programdan yararlanamaz.)
2) Programa katılmak isteyen tüm personelin yabancı dilinin en az B2 seviyesinde olduğunu gösteren bir belge ibraz etmesi gerekmektedir. (YDS, ÜDS, TOEFL vb.)
3) Eğitim alma hareketliliği başvuruları değerlendirilirken uluslararası programların yürütülmesinden sorumlu personel kadrosuna öncelik tanınır.

Ders verme hareketliliği koşulları:
Aşağıdaki koşulları sağlayan ve ders verme hareketliliği için başvuracak öğretim elemanlarımızın, gitmek istedikleri kurumla yazışarak, gitmek istedikleri tarihlerin ve verecekleri derslerin kabul edildiğini belirten bir davet mektubu almaları ve başvurularına aldıkları kabul belgesini de eklemeleri beklenmektedir. Ders verme hareketliliğinden faydalanacak akademik personel en az 8 saat ders vermekle yükümlüdür; hibe ödemeleri dersin fiilen gerçekleştiği gün sayısı temelinde yapılır. Hareketlilik en az 5 gün olmalıdır. Toplam hareketlilik süresi hareketliliğe katılacak kişiler arasında yapılacak hibe paylaşımı göz önünde bulundurularak 5 ile 7 gün arasında olacak şekilde hesaplanacaktır.

Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:
1) Erasmus programından kişisel olarak daha önce yararlanmamış olma
2) Erasmus programına daha önce katılmamış bir bölümden olma
3) Daha önce programdan yararlanılmış ise en eski tarihtekilere öncelik verme

Başvuruların değerlendirmesi başvuru son tarihinden sonra yapılacak ilk Erasmus Koordinatörleri Komitesi tarafından yapılacaktır ve internetten / mail yoluyla ilan edilecektir.