Duyurular

2018 - 2019 Erasmus + Ortak Ülkeler Personel Hareketliliği Başvuruları (KA107)

13 Haziran 2018

2018 - 2019 akademik yılında üniversitemizden ERASMUS + ortak ülkeler projesi (KA107) kapsamında personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen Okan Üniversitesi çalışanlarının başvuruları, 21 Eylül 2018 Cuma gününe kadar Kimoerasmus üzerinden online olarak alınacaktır. Başvurular sadece Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden olan akademik personel için açık olup toplam kontenjan sayısı 2’dir.

Akademik Personel için Genel Koşullar:
Okan Üniversitesi kadrosunda tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak en az bir yıldır çalışıyor olmak. Ders saat ücretli ya da farklı bir şirket bünyesinde (Etik A.Ş) kadrolu olan personel programdan yararlanamaz. Programa katılmak isteyen tüm akademik ve idari personelin dersi vereceği/eğitim alacağı dilde en az B2 derecesinde dil becerisine sahip olması gerekmektedir. (Yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumu diploması yeterli belge olarak kabul edilir). Dil belgesi sunamayan ya da yetersiz dil düzeyine sahip başvuranlarla 3 kişilik jüri tarafından İngilizce mülakat yapılır.

Ders Verme Hareketliliği:
Aşağıdaki koşulları sağlayan ve Ders Verme Hareketliliği için başvuracak öğretim elemanlarımızın, gitmek istedikleri kurumla yazışarak, gitmek istedikleri tarihlerin ve verecekleri derslerin kabul edildiğine dair bir davet mektubu almaları ve başvurularına aldıkları kabul belgesini de eklemeleri beklenmektedir. Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanacak akademik personel en az 8 saat ders vermekle yükümlüdür; hibe ödemeleri dersin fiilen gerçekleştiği gün sayısı temelinde yapılır. Hareketlilik en az 2 gün olmalıdır. Hibe tutarının kısıtlılığı nedeniyle öngörülen toplam hareketlilik süresi toplam 4 gün olarak planlanmalıdır.

Ders Verme Hareketliliği’nden faydalanacak personelin seçimi aşağıdaki önceliklere göre yapılacaktır:

  • Erasmus Programı’ndan kişisel olarak daha önce yararlanmamış olma
  • Erasmus Programı’na daha önce katılmamış bir bölümden olma
  • Daha önce Erasmus çerçevesinde gidilmemiş bir ülke ya da üniversiteye gitme
  • Daha önce programdan yararlanılmış ise en eski tarihtekilere öncelik verme