Müzik

MENU
Müzik

Ülkemizde sayıları hızla artan Konservatuvarlar için gerekli öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak programlar yetersiz kalmakta, sanat alanında ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Konservatuvarların üniversal sistem içinde bulunması da bu ihtiyacı farklı bir boyuta taşımaktadır. Bu nedenle, bilimsel çalışmalar yapabilecek yetkinlikte ve deneyimde, müzik eğitimini çağdaş eğitim-öğretim metotlarının kullanıldığı bir yapıyla zenginleştirecek kadrolara ihtiyaç duyulmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi, çağımızda sanatlar arası entegrasyonu sağlamak amacıyla, müzik sanatını “disiplinlerarası” değerlendirecek, çağdaş bir “Sanatta Yeterlik” programı ile ülkemiz müzik eğitimine önemli bir katkı sağlamayı, ülkemizin ve dünyanın kültürel zenginliklerini yeni kuşaklara aktarabilmeyi amaçlamaktadır.