General Exam Rules

MENU

GENERAL INFORMATION
1. This question booklet, which has been prepared in order to select international students wishing to study in universities in Turkey, consists of specific questions.
This test includes number of questions below;
a. Mathematics 40
b. Basic Learning Skills 40
2. The type of this booklet is B. Encode it exactly as shown below in your answer sheet, and make sure that the hall attendant also confirms the information you have encoded for it. It is not possible to assess your examination if you did not do this or if you did it wrong.
3. The candidates were given a total of 135 minutes.
4. You can start with any section you want.
5. Every question in the testbook has only one correct answer. Multiple answers to a question will be considered incorrect.
6. The answers to the questions in this booklet will be marked with a pencil at the places where the answer sheet is included in the booklet. The answer sheet should not be crumpled, and no unnecessary signs should be placed on it.
7. The optical reader will not recognize the answer if the answers to the questions on the answer sheet are not correctly marked. The candidate is entirely responsible for any mistakes resulting from mismarkings.
8. Incorrect answers will not take away your correct answers.
9. The rules to be followed in the examination are stated on the back cover of this booklet.

RULES TO BE FOLLOWED DURİNG THE TEST
1. It’s strictly forbidden to bring any kind of electronic or communications devices such as cellular (mobile) phones, pagers, calculators, etc. İnto the examination hall. If you have taken such devices with you, please hand them over to the official in charge at hall.
2. The time given to answer the items in this examination is 135 minutes (2 hours, 15 minutes). After the examination starts, no candidate will be allowed to leave the examination hall during the first 30 minutes and during the last 15 minutes.
3. No candidate who leaves the examination hall, for any whatsoever, will be allowed to re- enter the hall.
4. During the examination candidates are required to comply with all the directions given to them by the people in charge.
5. During the test, it is forbidden to talk to those persons in charge.
6. It is also forbidden to ask another candidate for a pencil, eraser, or anything else.
7. If during the test anyone is found cheating, trying to cheat, or helping someone else to cheat, his/her name and application number will be recorded, and his/her answer sheet will not considered for evaluation.
8. Remember to give in your test booklet and answer sheet to the people in charge before you leave the examination hall.
9. On your answer sheet, please fill in the relevant questionnaire in the field "Question Booklet Type" of the question book you have been given.

GENEL AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığı Türkiye’deki belirli üniversitelerde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencileri seçme amacıyla hazırlanmış soruları içermektedir.
Bu testlerin soru adetleri şöyledir;
a. Matematik 40
b. Temel Öğrenme Becerileri 40
2. Bu soru kitapçığının türü B’dir. Bunu cevap kağıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterilen şekilde aynen kodlayınız ve salon görevlisinin de ilgili yere kodladığınız bilgiyi onaylamasını sağlayınız. Bu kodlamayı cevap kağıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınızın değerlendirilmesi mümkün değildir.
3. Sınavda adaylara toplam 135 dakika süre verilmiştir.
4. Cevaplamaya istediğiniz bölümden başlayabilirsiniz.
5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yer işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
6. Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılan yerlere kurşun kalemle işaretlenecektir. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır.
7. Cevap kağıdında soruların cevapları doğru biçimde işaretlenmediğinde optik okuyucu cevabı algılayamayacaktır. Yanlış işaretlemelerden kaynaklanan hatalardan tamamen aday sorumludur.
8. Sınavda yanlış doğruyu götürmemektedir.
9. Sınavda uyulacak kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR
1. Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, hesap makinası gibi elektronik aygıtlarla sınava girmek yasaktır. Eğer yanınızda bu gibi cihazlar varsa salon görevlisine teslim ediniz.
2. Sınav için verilen toplam sınav süresi 135 dakikadır. Sınavın ilk 30 ve son 15 dakikası adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.
3. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebep olursa olsun sınava tekrar alınmayacaktır.
4. Sınav sırasında sınav görevlilerinin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız.
5. Sınav süresinde görevlilerle konuşmak yasaktır.
6. Sınav esnasında adayların birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri de yasaktır.
7. Sınav süresince kopya çeken, çekmeye çalışan, kopya veren ve kopya çekilmesine yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
8. Sınav salonunda soru kitapçığınızı ve cevap kağıdınızı sınav görevlilerine teslim ediniz.
9. Cevap kağıdınızda, size verilen soru kitapçığının türünü ‘’Soru Kitapçığı Türü’’ alanında ilgili yuvarlağı doldurarak belirtiniz.